Sestal se je Upravni odbor LZS

Upravni odbor Lovske zveze Slovenije se je včeraj sestal preko videokonference na 14. redni seji.

Dnevni red seje je obsegal 22 točk, člani Upravnega odbora so med drugim sprejeli vsebinski in finančni načrt Lovske zveze Slovenije za prihodnje leto, določili strukturno delitev sredstev po komisijah, sprejeli so pravilnik o finančno materialnem poslovanju in računovodenju v LZS ter spremembe navodil za izvajanje praktičnega in teoretičnega dela lovskega izpita ter vodenje zbirk podatkov. Prav tako so sprejeli spremembe in dopolnitve pravilnika o lovskem strelstvu, potrdili so predavateljske aktive za izvedbo usposabljanja za preizkus znanja z lovskim orožjem in izvedbo tečaja za pripravo na teoretični del lovskega izpita v letu 2022. Upravni odbor je potrdil izplačilo solidarnostne pomoči iz Zelenega sklada.

Predsednik LZS mag. Lado Bradač je člane seznanil s postopki za izgradnjo nacionalnega lovskega centra v Lukovici, z izvedenimi usposabljanji za izvajanje določenih nujnih nalog po potrditvi afriške prašičje kuge ter tudi z informacijami glede izvajanja skupnih lovov in ukrepi za preprečevanje širjenja covid-19.

Shrani permalink.

Comments are closed.