Sestanek strokovnih tajnikov usposobljenih članic

Delovni sestanek strokovnih tajnikov usposobljenih članic je zaradi covid-19 tudi letos potekal v obliki videokonference.

Strokovne tajnike sta 16. novembra na videokonferenci pozdravila direktor Strokovne službe LZS mag. Božo Zakrajšek in predsednik LZS mag. Lado Bradač. Slednji je predstavil potek usposabljanja za člane skupin za iskanje poginulih divjih prašičev in člane skupin za izredni odstrel v primeru izbruha afriške prašičje kuge. Izpostavil je tudi predvidene spremembe Zakona o divjadi in lovstvu na področju lovišč s posebnim namenom ter načrtovane spremembe pravilnika o lovskem strelstvu. Mag. Bradač je pojasnil tudi, da ovir za izdajo gradbenega dovoljenja za nacionalni lovski center v Lukovici ni več, razpis za izvajalca gradbenih del bo predvidoma objavljen spomladi 2022.

Nosilci nalog Strokovne službe LZS so na kratko predstavili delovanje Strokovne službe in Uredniškega odbora glasila Lovec, Zlatorogove knjižnice in spletne strani LZS. Sledile so predstavitve opravljenih nalog posameznih usposobljenih članic, to je zvez lovskih družin v letošnjem letu in napovedi za prihodnje leto. Delovni sestanek se je zaključil s pobudami in predlogi strokovnih tajnikov, še posebej pa je bila izpostavljena pobuda, da se tajniki večkrat sestanejo v živo.

Shrani permalink.

Comments are closed.