Na seji uredniškega odbora o izidu nove knjige, spletni strani in zaključku literarnega natečaja

Uredniški odbor glasila Lovec, Zlatorogove in Strokovne knjižnice ter spletne strani LZS je sklical svojo četrto sejo v tem mandatu v sredo, 16. decembra.

Na skoraj dvournem srečanju so se s pomočjo videopovezave sestali predsednik Uredniškega odbora dr. Arpad Köveš, člani Bojan Avbar, dr. Boštjan PokornyMarjan GselmanMarko Rajkovič in Jurij Lampe ter podpredsednik LZS dr. Srečko Felix Krope, odgovorna urednica Jasna Kovačič Siuka, tajnik uredništva Andrej Miklavčič in svetovalka za odnose z javnostmi LZS Urša Kmetec.

Kmalu nova knjiga iz zbirke Zlatorogova knjižnica

Na seji so pregledali realizacijo sklepov in sprejeli zapisnik tretje seje. V letu 2020 je izšlo enajst številk Lovca, kot prva v letu jubilejna številka ob 110-letnici glasila. Kmalu bo izšla že 43. knjiga Zlatorogove knjižnice Bolezni prostoživečih živali in varna priprava mesa divjadi, ki so jo napisali dr. Diana Žele Vengušt, dr. Gorazd Vengušt, mag. Darko Veternik in mag. Štefan Vesel. Knjiga, ki so jo napisali lovski javnosti dobro znani veterinarji, na več kot 400 straneh ponuja veliko uporabnega čtiva za slovenske lovce.

Nova spletna stran LZS v pripravi

Člani uredniškega odbora so pregledali opravljene aktivnosti glede na vsebinski načrt v letu 2020 ter se seznanili s finančnim in vsebinskim načrtom za leto 2021. Svetovalka za odnose z javnostmi je predstavila osnutek nove spletne strani LZS, ki bo ponudila novo vizualno podobo, koledar dogodkov in omogočila lažje brskanje med vsebinami. Uporabnikom bo predvidoma na voljo v prvi polovici leta 2021.

Ob izteku Literarnega natečaja 2020 je poročilo o njem podal Bojan Avbar, ki je bil v komisiji skupaj s Francem Rotarjem in predsednikom komisije Francem Černigojem. Na javni natečaj za literarna besedila z lovsko tematiko je v letu 2020 prispelo devet proznih in sedemnajst pesniških besedil. Poslana besedila kažejo, da natečaj med slovenskimi lovci živi. Besedil je sicer manj kot lani, a so večinoma kakovostna in bodo obogatila revijo Lovec v letu 2021.

Shrani permalink.

Comments are closed.