Komisija za lovska priznanja obravnavala 48 predlogov

Komisija za lovska odlikovanja in priznanja je 15. decembra zasedala na 7. seji (drugi v videokonferenčni obliki).

Seje sta se udeležila dva od treh članov ter strokovni sodelavec LZS. Tretji član je zaradi težav pri vzpostavitvi e-povezave svoja stališča glede podanih predlogov predhodno pisno posredoval.

Komisija je obravnavala 48 rednih predlogov in ugovor na zavrnitev 8 predlogov, ki so bili zavrnjeni, ker niso vsebovali potrebne pisne obrazložitve. Odobrila je podelitev 6 predlogov za red za lovske zasluge III. stopnje, 12 predlogov za podelitev zlatega znaka za lovske zasluge in 18 predlogov za podelitev znaka za lovske zasluge.

Pogoji za podelitev odlikovanj so natačno opredeljeni v pravilniku

Zavrnila je podelitev 3 redov za lovske zasluge I. stopnje, 5 redov za lovske zasluge II. stopnje in 4 redov za lovske zasluge III. stopnje. Ob dodatnih obrazložitvah je odobrila podelitev 7 na 2. seji zavrnjenih odlikovanj ter ponovno zavrnila 1 predlog za podelitev odlikovanja.

Komisija je kot tolikokrat do sedaj ugotovila, da nekatere predlagateljice pred podajo predlogov ne preučijo veljavnega pravilnika, predvsem priloge 1, kjer so natančno opredeljeni pogoji, ki jih mora predlagani izpolnjevati za podelitev odlikovanja.

Shrani permalink.

Comments are closed.