4. seja Komisije za lovsko kinologijo

Komisija za lovsko kinologijo se je 3. decembra sestala na 4. seji.

Glavna tema seje je bila obravnava osnutka pravilnika o uporabi lovskih psov v lovišču. Točka seje ja bila namenjena stanju v času epidemije covid-19 in težavam ter odpovedim prireditev. Člani so razpravljali tudi o nadgradnji modula kinologija v aplikaciji Lisjak.

Po zaključku seje je podpredsednik mag. Aleš Klemenc spomnil na oddajo pobud za lovskoupravljavske načrte, k čemer LZS poziva vse članice in člane članic.

Shrani permalink.

Comments are closed.