Seja Komisije mladi in lovstvo

Video seja Komisije mladi in lovstvo je potekala 25. novembra. Udeležili so se jo štirje od petih članov ter Strokovna služba LZS.

Vse odločitve komisije so bile soglasne. Potrdili so predlagani dnevni red, nato zapisnika 2. seje in 3. dopisne seje. Predsednik komisije je podal informacijo z videokonfernčne seje predsednikov komisij in delovnih teles Upravnega odbora LZS. Ponovno so potrdili Gregorja Češarka kot člana komisije, kar so predlagali Upravnemu odboru LZS v potrditev.

Sledil je pregled porabe sredstev v letu 2020 in pregled razpoložljivih sredstev v letu 2020. Člani komisije so sklenili, da bodo v sodelovanju s Komisijo za izobraževanje natisnili lovske karte spomin v nakladi 10.000 izvodov. V letu 2021 pa bodo nadaljevali s projektom EKO igre.

                      

Shrani permalink.

Comments are closed.