Lovska zveza Maribor sklenila izobraževanje pripravnikov

Upravni odbor Lovske zveze (LZ) Maribor je na zadnji seji sprejel informacijo predsednika komisije za izobraževanje Ivana Žižka o izvedbi strokovnega izobraževanja lovskih pripravnikov generacije 2019/2020.

Izobraževanje je potekalo v skladu s predpisanim programom v sodobno opemljeni učilnici mariborske Lovske zveze, a so ga morali zaradi pandemije po dobri polovici za nekaj časa prekiniti. Namesto predavanj so nato izvedli izobraževanje na daljavo in ga uspešno sklenili s preverjanjem znanja iz posameznih učnih predmetov, zatem pa še z zaključnim teoretičnim delom lovskega izpita.

Ivan Žižek: »Izkušnje z izobraževanjem pripravnikov na daljavo so dobre«

Praktični del lovskega izpita pa so morali vsi slušatelji v skladu z veljavno zakonodajo že pred začetkom izobraževanja na LZ uspešno opraviti v svojih lovskih družinah (LD). Ivan Žižek je poudaril, da večjih težav z izvedbo izobraževanja na daljavo in s pomočjo video-tehnologije niso imeli, in da so se vsi slušatelji zavzeto lotili učenja. Na voljo jim je bila vsa razpoložljiva strokovna literatura (lovski priročniki, strokovne knjige o biologiji in ekologiji divjadi) in interna skripta predavateljev za posamezne predmete.

Dobili 37 novih lovcev

Zaključni lovski izpit je uspešno opravilo 37 slušateljev, ki so dosegli povprečno oceno 3,8, kar jih uvršča med boljše generacije lovskih pripravnikov v zadnjem desetletju. Povprečna starost novih izprašanih članov zelene bratovščine na štajerskem območju znaša 36 let. Zato so na upravnem odboru vnovič poudarili, da bi si želeli več še mlajših bodočih lovcev, saj se lovska organizacija že nekaj let vidno stara.

Sklenili so še, da bodo letos izvedli strokovno usposabljanje mentorjev lovskih pripravnikov. Od dobrih mentorjev je namreč odvisna kvaliteta praktičnega dela lovskega izpita v LD. V kratkem se bo sestal tudi predavateljski aktiv LZ Maribor in celovito strokovno analiziral omenjeno izobraževanje. Predavateljski aktiv bodo do začetka novega izobraževanja tudi pomladili in k sodelovanju povabili mlajše lovske strokovnjake, biologe in ekologe.

Žižek je člane upravega odbora LZ Marbor tudi seznanil z nekaterimi spremembami na področju izobraževanja v slovenski lovski organizaciji, ki naj bi začele veljati že prihodnje leto.Med njimi bo docela poenoten sistem izobraževanja pripravnikov v skladu z novim katalogom znanj in predmetnikom ter s pisnim preverjajem znanja na osnovi testnih pol, ki bodo po vseh območnih lovskih zvezah terjale enako znanje.

Novim lovcem bodo spričevala in lovske izkaznice podelili jeseni na krajši slovesnosti z nastopom rogistov in nagovorom predsednika LZ Marjana Gselmana.

Tekst in foto: Marjan Toš

Med praktičnim delom v LD lovski pripavniki sodelujejo pri izgradnji lovskih naprav, tudi visokih prež.

Shrani permalink.

Comments are closed.