Ustavno sodišče razveljavilo zakon o interventnem odvzemu velikih zveri

Ustavno sodišče Republike Slovenije je razveljavilo Zakon o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (Ur. list RS, št. 43/19).

Foto: Urša Kmetec

Ustavno sodišče je razveljavilo interventni zakon, ki je predvidel odstrel 175 medvedov in 11 volkov. Sodišče je presodilo, da je zakon kršil tretji člen ustave, ki govori o delitvi zakonodajne, izvršilne in sodne veje oblasti. Ker ga je razveljavilo že zaradi neskladja s tem načelom, ni preizkušalo drugih zatrjevanih protiustavnosti, piše v odločbi.

ODLOČBA USTAVNEGA SODIŠČA REPUBLIKE SLOVENIJE, št. U-I-19419

LZS pričakuje, da MOP čimprej dolgoročno uredi upravljanje s populacijami zavarovanih vrst

Lovska zveza Slovenije glede na odločitev Ustavnega sodišča pričakuje, da bo Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) na podlagi ugotovitev strokovne skupine čimprej dolgoročno uredilo upravljanje s populacijami zavarovanih vrst.

V Sloveniji je upravljanje s populacijami zavarovanih vrst (predvsem zveri) in nekaterih vrst divjadi (npr. jelenjadi) zadnje čase zgolj in predvsem predmet politike in političnih strasti. LZS si želi, da bi se upravljanje vrnilo v roke stroke. Dejstvo pa je, da se ob vseh zaščitnih ukrepih ne bomo mogli izogniti aktivnemu upravljanju tudi pri zvereh, kar v praksi predstavlja tudi odstrel.

Trenutno je odvzem zveri mogoč na podlagi izrednih odločb MOP, kar v praksi redno poteka. Cilj je seveda uravnovešenje populacije na nosilno kapaciteto kompleksnega (naravnega in družbenega) okolja. Ali če povemo bolj enostavno, letos bo za odstrel potrebno načrtovati kakšno košuto manj, da bodo zveri imele dovolj hrane in je ne bodo iskale s plenjenjem ovac (in tudi goveda, konjev) na pašnikih.

S tem ne želimo poenostavljati, ker gre za kompleksne stvari in je za dolgoročno preživetje medveda in volka nujno potrebno doseči visoko raven sobivanja lokalnega prebivalstva, npr. takšne, kot smo jo dosegli pri risu. Žal lovci nimamo pomembnega vpliva na te odločitve in lahko le pričakujemo, da bomo vrnili oziroma uveljavili kodeks strokovnega upravljanja s populacijami prostoživečih živali v Sloveniji.

Lovska zveza Slovenije

Shrani permalink.

Comments are closed.