Ponatis zbornika Slovenski lovci v vojni za Slovenijo

Upravni odbor LZS je imenoval komisijo za pripravo ponatisa zbornika Slovenski lovci v vojni za Slovenijo 1991. Lovske družine vabimo, da dopolnite sezname udeležencev vojne in posredujete zanimiva pričevanja lovcev o aktivnostih zelene bratovščine med osamosvojitveno vojno leta 1991.

Utrinek iz časa vojne za Slovenijo s Koroške.

Že ob izidu leta 2016 smo zaradi dokaj slabega odziva mnogih lovskih družin in tudi zaradi nepopolnih ali pomanjkljivih seznamov udeležencev vojne povedali, da bomo ob 30-letnici vojne za Slovenijo leta 2021 pripravili ponatis knjige, ki je tudi v strokovni javnosti naletela na velik odmev.

Z njo smo prvič doslej javnost seznanili z manj znanimi zgodovinskimi resnicami, da je tudi lovska organizacija dejavno stopila na okope in domovini v bran, ko je bilo to treba. Odstirali smo tančice skrivnosti, drobnih in vsakdanjih resnic, ki bi brez tega dela ostale zamolčane v zaprašenih arhivih, saj našega prispevka v osamosvojitveni vojni nismo želeli obešati na veliki zvon.

Opravili smo pač našo dolžnost, kot nam to veleva domoljubna pripadnost in narodni ponos, ki krasi slovensko lovsko organizacijo vse od njene ustanovitve leta 1907 dalje. Prve zgodovinopisne ocene kažejo, da je bil naš prispevek v vojni za Slovenijo pomemben, in da smo kot del civilne družbe znali prevzemati odgovorne naloge, ki so nam bile zaupane tako od teritorialne obrambe (TO) kot  tudi od takratne milice in od drugih obrambnih struktur mlade države.

V vojni je sodelovalo lepo število slovenskih lovcev, večina od njih je po vojni dobila tudi status veterana vojne za Slovenijo. Največ lovcev je bilo vpoklicanih v TO in v milico, nekateri pa so že leta 1990 sodelovali v manevrski strukturi narodne zaščite (MSNZ).To je razvidno tudi iz izdelanih in že objavljenih seznamov v zborniku iz leta 2016. Veliko LD se sploh ni odzvalo, nekatere so poslale nepopolne ali celo napačne sezname, tako da smo se v uredništvu soočali z mnogimi dvomi, kaj sploh objaviti in česa ne.

Med padlimi v vojni za Slovenijo je bil tudi lovec Jernej Molan.

Podatke nam pošljite do 15. oktobra 2020!

Zdaj je torej napočil čas, da nam vse tiste LD, ki tega še niste storile, posredujete preverjene in točne sezname vaših članov, ki so bili udeleženci vojne za Slovenijo. V seznamih posebej označite tiste, ki imajo status veterana vojne za Slovenijo. Na sezname lahko uvrstite tudi pokojne člane, če so ti aktivno sodelovali v osamosvojitveni vojni. Podatke nam posredujte le v elektronski oblik,i najkasneje do 15. oktobra 2020 na e-naslov: lzs@lovska-zveza.si. S pripisom »Za ponatis zbornika 1991.«

V kolikor imate tudi zanimive, strnjene zgodovinske zapise vaših članov, jih lahko prav tako posredujete na omenjeni e-naslov. Prispevki naj ne bodo daljši od  3.500 – 5.500 znakov, velikost črk 12 (Times roman), razmak 1,5. V besedilu označite prostor za morebitno objavo fotografije ali dokumenta, ki ga pošljite ločeno od teksta.

Komisija bo v skladu s svojimi uredniškimi pristojnostmi presodila, kaj je za objavo in kaj ne. Ne bomo ponavljali nekaterih kronoloških povzetkov, ki so bili objavljeni v prvi izdaji zbornika. Z veseljem pa pričakujemo dokumentarno ali fotografsko gradivo, ki se nanaša na to obdobje, in ki še ni bilo objavljeno – torej izvirnike še neobjavljenih dokumentov ali fotografij. Pri fotografijah obvezno navedite avtorstvo, pri dokumentih pa arhivsko hrambo (npr.: Poziv za sodelovanje lovcev v obveščevalni skupini LD   …xy…; arhiv LD xy).

Pričakujemo vaše tvorno sodelovanje in vas lepo pozdravljamo.

Dr. Marjan Toš, prof., predsednik komisije

Shrani permalink.

Comments are closed.