VABILO: Izzivi in priložnosti pri upravljanju prostoživečih parkljarjev in velikih zveri v Sloveniji

Občina Tržič vabi na predavanje dr. Boštjana Pokornega z naslovom Izzivi in priložnosti pri upravljanju prostoživečih parkljarjev in velikih zveri v Sloveniji, ki bo v torek, 18. februarja, ob 18. uri, v Razstavno-izobraževalnem središču Dolina.

Na tokratnem predavanju se bomo seznanili z značilnostmi življenja prostoživečih parkljarjev (srnjad, jelenjad, divji prašič) in velikih zveri (rjavi medved, volk, evrazijski šakal) ter s problematiko upravljanja z njimi.

Zlasti parkljarji so v številnih državah prepoznani kot pomemben obnovljiv naravni oz. ekonomski vir (visokokakovostna divjačina, lovni turizem) ter kot ključne vrste, ki vplivajo na biotsko raznovrstnost in imajo pomembno nematerialno (kulturno, estetsko, rekreacijsko) vlogo. Po drugi strani pa naraščanje njihovega števila povzroča konflikte, povezane s škodo na kmetijskih zemljiščih in v gozdovih. Spregovorili bomo tudi o velikih zvereh, ki so bile v letu 2019 povod za velike družbene napetosti, nestrpnost in konflikte pri upravljanju te pomembne živalske skupine pri nas.

Dr. Boštjan Pokorny je eden najboljših strokovnjakov in raziskovalcev na področju upravljanja prostoživečih živali pri nas in v svetu. Svojo raziskovalno pot je začel na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. V obdobju 1997–2018 je bil vodja Oddelka za ekološke in okoljske raziskave ter pomočnik direktorja na Inštitutu za ekološke raziskave ERICo Velenje, od leta 2014 pa je dekan Visoke šole za varstvo okolja iz Velenja. Kot raziskovalec s področja divjadi in lovstva je zaposlen tudi na Go­z­darskem inštitutu Slovenije, kot visokošolski učitelj pa sodeluje tudi s Fakulteto za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem.

Shrani permalink.

Comments are closed.