Dušan Volmajer: “Pravi lovec je po duši varuh narave, kar ji vzame, naj ji vrne”

Predsednik Lovske zveze Maribor Marjan Gselman je pripravil sprejem ob 80-letnici dolgoletnega lovca in funkcionarja in mu ob njegovem življenjskem jubileju podelil spominsko darilo Upravnega odbora.

Dušan Volmajer prejema ob 80-letnici simbolično darilo iz rok predsednika LZ Maribor Marjana Gselmana (Foto: Marjan Toš)

Predsednik Lovske zveze Maribor Marjan Gselman je po zadnji seji Upravnega odbora pripravil krajši sprejem ob 80-letnici dolgoletnega člana Uravnega odbora in predsednika komisije za lovni turizem pri LZ Maribor Dušana Volmajerja. Ob tej priložnosti se mu je zahvalil za velik prispevek pri utrjevanju lovske organizacije na terenu in za dragoceno strokovno pomoč pri izvajanju različnih projektov.

Dušan je sicer član Lovske družine (LD) Podvelka in eden najbolj prepoznavnih lovcev v tem delu Pohorja. Je odličen poznavalec lovišča, v katerem lovci gospodarijo s srnjadjo, jelenjadjo, gamsi in divjimi prašiči. Z lovom se je dodobra seznanil že v srednji gozdarski šoli in nato praktično znanje nadgrajeval z nauki očeta, ki je slovel daleč naokoli kot ugleden in spoštovan lovec.

“Kdor ne goji, naj ne lovi!”

Dušan je v LD Podvelka opravljal številne odgovorne funkcije in naloge. Skozi bogato lovsko kariero se je še posebej posvečal delu v lovišču in skrbel za ohranjanje primernih življenjskih pogojev za divjad. Prehodil je lovišče po dolgem in počez, pozna vse kotičke tega dela Pohorja in je kjub letom še vedno mladostno vitalen član zelene bratovščine. Bil je mentor mlajšim članom, na katere je prenašal bogato teoretično in predvsem praktično znanje. Kot gozdar ima izostren čut odgovornosti do naravnega okolja in vedno opozarja na naravovarstveno funkcijo sodobnega lova. Po starem načelu, da “kdor ne goji, naj ne lovi”.

Ob visokem življenjskem jubileju so mu čestitali vsi člani Upravnega odbora in mu zaželeli še veliko prijetnih dni na zelenih stečinah. Dušan je rad v naravi, z gozdom in divjadjo živi in diha. Je eden tistih slovenskih lovcev, ki se še kako zavedajo, da smo naravo in njene darove podedovali od naših vnukov. Moramo jo skrbno varovati, od nje pa vzeti le toliko, kolikor narava prenese. Pravi lovec je najprej varuh narave in zaščitnik  divjadi in to je bilo zmeraj Dušanovo vodilo. Zagovarja tudi iskreno lovsko tovarištvo, lovsko kulturo, etiko, tradicijo in lovske običaje, ki so del slovenske kulturne dediščine.

Marjan Toš

Dušan Volmajer (v sredini), Silva Vodopivec in Marjan Gselman (Foto: Marjan Toš)

Shrani permalink.

Comments are closed.