Z enim klikom do informacij o razpisanih izobraževanjih za člane

Pomemben vidik lovstva sta vseživljenjsko izobraževanje in naravovarstveno ozaveščanje lovcev.

Foto: Pixabay

TUKAJ so dostopne vedno sveže informacije o razpisanih izobraževanjih za člane.

Le znanje lahko doprinese k še večji odgovornosti lovcev pri upravljanju z divjadjo, ohranjanju narave in varstvu okolja.

V začetku so naši dedje znanje in spoznanja o divjadi in njenem življenjskem okolju prenašali iz roda v rod z ustnim izročilom. Nato je nastala prva strokovna literatura v zapisani besedi, pojavila se je potreba po organiziranem izobraževanju in preverjanju strokovne usposobljenosti bodočih lovcev.

Sprotno stalno izobraževanje lovcev poteka vse leto na različnih nivojih in s pomočjo različnih medijev, denimo preko glasila Lovec in elektronskih medijev, pa tudi na različnih predavanjih in seminarjih.

Shrani permalink.

Comments are closed.