Tabora PBZLD

Postojnsko-Bistriška zveza lovskih družin (PBZLD) je v začetku septembra 2015 organizirala in izvedla tabora seznanjanja mladih z naravo in lovstvom.

Taborov se je udeležilo 20 učencev iz osnovnih šol v Postojni, Prestranku, Pivki, Košani in Divači. Dvodnevni tabor za mlajše učence je bil organiziran v lovišču LD Prestranek in njihovi lovski koči na Ravniku. Mentorji dvodnevnega tabora so bili Miroslav Žnidaršič (LD Javornik Postojna), Tina Rupnik in Franc Krnel (LD Prestranek).

Tridnevni tabor je bil namenjen starejšim učencem, izvajalci programa pa so bili dr. Branko Peternelj in Ljubo Stamenkovič (LD Javornik Postojna) ter Igor Urh (LD Hrenovice). Prvo noč so taborniki prespali v lovski koči Golobičevec, drugo pa v koči pod Kožljekom. Med izvajanjem taborov so bile dosežene vse predpisane teoretične in praktične vsebine. Udeleženci taborov, starši in mentorji so bili z izvedbo in vsebino taborov zelo zadovoljni in si želijo ponovno izvedbo tudi v prihodnjem letu.

Take oblike izobraževanja mladih so eden od ključnih elementov zniževanja starostne strukture članstva lovske organizacije.

 

 

 

 

 

Shrani permalink.

Comments are closed.