MOP naj plača stroške dela, ki jih lovcem nalaga zakon

V Sloveniji smo dosegli visoko raven sobivanja s prostoživečimi živalskim vrstami (zvermi). Zaradi zadnjih dogodkov se je javno mnenje spremenilo in zlasti na podeželju postavljajo prebivalci upravičene zahteve po odvzemu osebkov rjavega medveda in volka. Varnost ljudi mora biti zagotovljena že po Ustavi Republike Slovenije.

Nujno je zagotoviti uravnoteženje med populacijami prostoživečih živalskih vrst in prehranskimi zmožnostmi okolja

Z neaktivnim upravljanem populacij prostoživečih živalskih vrst (zveri), torej z neizvajanjem odstrela delamo zverem medvedjo uslugo, ker zaradi njihovega hitrega povečevanja številčnosti prihaja do vse pogostejših pritiskov v urbana okolja in na domače živali.

Lovska zveza Slovenije podpira interventni zakon iz razloga, ker je v okolju nujno potrebno zagotoviti uravnoteženje med populacijami prostoživečih živalskih vrst in prehranskimi možnostmi okolja. V preteklosti je Zavod za gozdove Slovenije močno povečal odstrel jelenjadi, temu smo lovci nasprotovali, vendar je minister, pristojen za lovstvo potrdil povečanje plana. Prostoživeče živalske vrste (zveri) potrebujejo hrano in večje, kot je njihovo število, več hrane rabijo. Če želimo ohraniti risa, za katerega poteka mednarodni projekt revitalizacije, mora nekaj hrane ostati tudi za to vrsto.

Lovske družine izvajajo javno funkcijo brez plačila, grozijo pa jim visoke kazni

Lovske družine, članice Lovske zveze Slovenije, izvajajo javno funkcijo v okviru podeljene koncesije, za kar ne prejemajo nobenega plačila za pokrivanje stroškov izvajanja javne funkcije. Visoke kazni za morebitni prekršek so določene že v Zakonu o divjadi in lovstvu, v sklopu intervencijskega zakona so te kazni še dodatno zvišane. Lovske družine lov izvajajo izključno na bazi prostovoljstva, država pa naloži 3.000 evrov kazni, če se lovec ponoči, pri oceni na daljavo zmoti za več kot 20 kg pri več kot 100 kg težkem medvedu. Kdo od teh, ki je sprejel ta zakon, zna sam ponoči narediti pravo oceno? Večino medvedov bodo v lovskih družinah odstrelili domači lovci brez kakršnega koli plačila. Trditve o minimalni ceni 2.500 EUR za medveda pa so nerealne in zavajajo javnost.

Lovska zveza Slovenije išče pravne poti, da bo Ministrstvo za okolje in prostor plačalo stroške dela, ki jih je lovcem naložil zakon (izvajane lova v obvezni prisotnosti dveh lovcev, stroški krmljenja, zakonsko obvezna ustrezna preparacija kože …). Ni razloga, da bi ob vseh kritikah o zaslužkarstvu, to še naprej opravljali volontersko in brezplačno.

LZS nima pristojnosti za določanje cen, kontrolo in vodenje evidenc na področju lovnega turizma

Lovska zveza Slovenije nima pristojnosti za določanje cen, kontroliranje in vodenje evidenc na področju lovnega turizma. O lovnem turizmu odloča vsaka lovska družina oziroma upravljavka lovišča, ki ga izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Sicer pa lovni turizem večinoma poteka v Loviščih s posebnim namenom v okviru Zavoda za gozdove Slovenije (www.lpn.si).

Slovenija je ena redkih držav v Evropski uniji, kjer tujec ne potrebuje posebnega dovoljenja za lov, zato nad obsegom lovnega turizma oziroma številom lovskih gostov ni pregleda. Lovska zveza Slovenije je večkrat, ob spremembi Pravilnika o lovski izkaznici, predlagala, da se uvede tudi lovska izkaznica za tujce oziroma lovce-goste in tako zagotovi pregled nad lovom.

Lovska zveza Slovenije

Foto: Urša Kmetec

Shrani permalink.

Comments are closed.