LZS: Ničelna toleranca do nezakonitega ubijanja risov!

“Imamo ničelno toleranco do nezakonitega ubijanja risov in drugih prostoživečih živali. Zato je Lovska zveza Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve že usposobila 25 specializiranih policistov iz vse Slovenije,” je poudaril direktor Strokovne službe Lovske zveze Slovenije Srečko Žerjav na današnji novinarski konferenci o preprečevanju nezakonitega ubijanja risov in drugih prostoživečih živali.

Usposobili 25 specializiranih policistov iz vse Slovenije

Za uspešno izvedbo projekta LIFE Lynx, katerega partner je tudi Lovska zveza Slovenije, ter ohranitev ogrožene populacije risa na območju Slovenije in Hrvaške je namreč poleg doselitve novih osebkov risa iz Karpatov izrednega pomena preprečevanje, poostren nadzor in sankcioniranje nezakonitega ubijanja risov in drugih prostoživečih živali. V okviru izobraževanja policistov je pripravljen tudi protokol obveščanja in ukrepanja, ki ga bodo uporabljali tako pripadniki policije kot tudi lovci, lovski čuvaji, gozdarji in biologi. 

50 do 60 prijav suma nezakonitega lova na leto

Po besedah Uršule Belaj iz Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi policija letno prejme od 50 do 60 prijav suma nezakonitega lova; večinoma gre za srnjad, medtem ko je nezakoniti odstrel zveri precej redkejši: “Lani smo tako na podlagi analize krvi na mestu krivolova in mesa živali, odkritem v hišni preiskavi, našli storilca, ki je nezakonito lovil srnjad.”  

Za kaznivo dejanje nezakonitega ravnanja z zaščitenimi živalmi in rastlinami, ki med drugim vključuje usmrtitev, odvzem, poškodovanje, izvoz ali trgovanje s temi živalmi ali rastlinami oziroma njihovimi deli, je predpisana zaporna kazen od treh let. Če gre za živali ali rastline izjemnega naravovarstvenega pomena oziroma gre za dejanje, storjeno v hudodelski združbi, pa lahko storilca doleti do pet let zapora.

Peter Prevc ambasador projekta

Podporo projektni akciji je izkazal tudi smučarski skakalec Peter Prevc: “Kot ambasador projekta LIFE Lynx nasprotujem kakršnim koli nezakonitim posegom v naravno okolje ter nezakonitemu ubijanju risov in drugih prostoživečih živali. Podpiram projekt LIFE Lynx, s katerim bodo strokovnjaki rise v Sloveniji rešili pred izumrtjem.”

Goru na obisk v Hrvaško in nazaj v Slovenijo

In kako se je Slovenije navadil Goru, prvi ris, ki so ga v okviru projekta LIFE Lynx pripeljali iz Romunije in ga pred tednom dni izpustili v Loškem Potoku? “Najprej je odšel na Hrvaško, kjer je uplenil srno, nato pa se je hitro vrnil v Slovenijo. Trenutno se zadržuje na območju Slivnice nad Cerkniškim jezerom,” pa je pojasnil Rok Černe, vodja projekta LIFE Lynx z Zavoda za gozdove Slovenije.

V okviru izobraževanja so izvedli tudi terensko delo. Pripadniki Policije so izvedeli, kako pristopiti h kadavru prostoživeče živali. Foto: Tadeja Smolej

Strokovno usposabljanje za pripadnike Policije v Gotenici med 9. in 11. 4. 2019 Foto: Tadeja Smolej

Shrani permalink.

Comments are closed.