Rešitev v zvezi z odvzemom zemljišč: sprememba zakonodaje

Predsednik Lovske zveze Slovenije mag. Lado Bradač je 17. aprila poslance Poslanske skupine Alenke Bratušek (SAB) seznanil s problematiko odvzema zemljišč lovskim družinam po 14. členu Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS.

V tej zvezi je opozoril na predlagane rešitve, ki jih na tem področju prinaša osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju kmetijske zemljiške politike.Po predstaviti posameznih primerov lastninjenja ter rešitev, ki jih prinaša zakon, je izpostavil, da ostaja vprašanje ustrezne ureditve lastninjenja nepremičnega premoženja lovskih družin še vedno odprto.

Ena izmed rešitev je seveda takšna sprememba zakonodaje, ki bo lovskim družinam omogočala, da dobijo svoja zemljišča, ki so jih za opravljanje nalog trajnostnega gospodarjenja z divjadjo pridobile v sistemu družbene lastnine, nazaj v last.

Poslanska skupina SAB je predlagano rešitev podprla, saj lovske družine tudi danes opravljajo naloge javne službe in delujejo v javnem interesu, s ciljem ohranitve in varstva vseh prostoživečih živali in njihovega življenjskega okolja.

Nataša Oven

 Foto: Poslanska skupina SAB

Shrani permalink.

Comments are closed.