130 lovskih čuvajev do novih znanj

Kar 130 lovskih čuvajev se je v torek, 16. aprila, v Celju udeležilo dopolnilnega izobraževanja za lovske čuvaje, ki ga je pripravila Lovska zveza Slovenije.

O tem, kako ukrepa lovski čuvaj v primeru vpliva potepuških psov na divjad je slušateljem pojasnil Andrej Sila (Zavod za gozdove, OE Sežana), o ukrepanju v primeru pojava nalezljivih bolezni na divjad pa mag. Ivan Ambrožič (Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin). Stališča do divjadi in upravljanja z divjadjo je predstavil Sašo Novinec (Direktorat za gozdarstvo in lovstvo, Sektor za lovstvo, MKGP). Lovski čuvaji so prisluhnili še Tadeji Smolej (LZS, LIFE Lynx), ki je predstavila projekt LIFE Lynx ter predavanju dr. Srečka Felixa Kropeta (Komisija za lovsko-čuvajsko službo LZS) o vožnji z motornimi vozili v naravnem okolju.

Tadeja Smolej 

Foto: Gregor Bolčina

Shrani permalink.

Comments are closed.