21. marec: Mednarodni dan gozdov

21. marec je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila za Mednarodni dan gozdov, dan promocije gozdov in ozaveščanja o pomenu in nujnosti trajnostne rabe vseh vrst gozdov. 

Nosilna tema letošnjega mednarodnega dneva gozdov po vsem svetu je »Učimo se z gozdovi – gozd je modrost!«

Ključna sporočila ob Mednarodnem dnevu gozdov 2019

Spoznavanje in razumevanje gozdov v zgodnjem otroštvu je ključnega pomena za ohranjanje narave in naravnih virov za prihodnje generacije. Gozdovi nam nudijo in dolgoročno ohranjajo čist zrak, tla in vodo ter igrajo ključno vlogo pri reševanju največjih izzivov, s katerimi se soočamo danes – podnebnimi spremembami, odpravljanjem lakote in ustvarjanjem trajnostnih skupnosti. V mestih danes živi več kot polovica svetovnega prebivalstva, do leta 2050 pa se bo po predvidevanjih ta delež povišal na 70 odstotkov. Otroci in odrasli smo vse manj povezani z naravo in vedno manj razumemo vlogo in pomen gozdov ter sonaravnega gospodarjenja z njimi za zdravo in trajnostno družbo, zato je ključnega pomena, da gozdove in njihove vloge spoznamo in se z njimi zbližamo že v zgodnjem otroštvu.

Razumevanje gozdov in njihovo ohranjanje je ključnega pomena za našo prihodnost

Gozdovi čistijo zrak in vodo ter ohranjajo zdravje in dobro počutje ljudi. Imajo ključno vlogo pri soočanju z največjimi izzivi sedanjosti in prihodnosti – podnebnimi spremembami, odpravljanju lahkote in ustvarjanjem trajnostnih skupnosti. Pomen gozdov bo ob povečanju svetovne populacije na predvidenih 8,5 milijard do leta 2030 večji kot kadar koli prej.

Nikoli ni prepozno za učenje o drevesih in gozdovih

Povezovanje otrok z naravo ustvarja bodoče generacije, ki se zavedajo vloge in pomena gozdov in dreves ter potrebe po trajnostnem, sonaravnem in večnamenskem gospodarjenju z gozdom. Za nekatere otroke gozdovi predstavljajo življenjski prostor ter neposredni vir hrane in drugih naravnih virov. Drugi pa lahko gozd spoznavajo v učilnicah, gozdnih šolah in vrtcih, med vodenimi aktivnostmi gozdne pedagogike ter med preživljanjem časa v urbanih parkih in vrtovih.

Za ohranjanje zdravih gozdov so pomembna tako sodobna kot tradicionalna spoznanja

Gozdarji dobro poznajo in razumejo naravne procese, ki potekajo v gozdu in uporabljajo tradicionalne in najsodobnejše metode za zagotavljanje trajnostnega razvoja gozdov. Na drugi strani pa imajo tudi lastniki gozdov in lokalne skupnosti številna znanja in spoznanja, ki zagotavljajo njihov trajnostni razvoj.

Z ozaveščanjem in izobraževanjem o gozdovih spreminjamo svet na bolje

Z vlaganjem v gozdarsko izobraževanje in raziskave na vseh nivojih države zagotavljajo, da obstajajo znanstveniki, odločevalci in lokalne skupnosti, ki skrbijo in neprestano izboljšujejo trajnostno, sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi. Takšni gozdovi nam posledično pomagajo dosegati visoko kakovost življenja in Cilje trajnostnega razvoja, kot sta ohranjanje biotske raznovrstnosti in podpora najrevnejšim skupnostim pri njihovem preživetju.

Ženske in moški morajo imeti enakovreden dostop do znanja o gozdovih

Vključenost žensk v gospodarjenje z gozdovi je bistvenega pomena za njihov trajnostni razvoj, še posebej v ruralnih območjih in skupnostih po svetu. V Sloveniji ženske že vrsto let dosegajo pomembne dosežke v gozdarstvu in na drugih z gozdovi povezanimi področjih.

Vir: Organizacija Združenih narodov za kmetijstvo in prehrano – FAO in MKGP

Shrani permalink.

Comments are closed.