Kakšno je zdravstveno stanje divjadi v Sloveniji

Na Veterinarski fakulteti v Ljubljani so v letu 2018 opravili 96 patoanatomskih pregledov trupel ali organov prostoživečih živali, ki so jih prejeli iz 54 različnih lovskih družin.

Pregledali so 10 različnih živalskih vrst, različne starosti in spolov. V prvem polletju 2018 največji delež pregledanih vrst predstavljata srnjad in gams.

Vzroki pogina divjadi

Kot vzrok pogina v prvi polovici leta 2018 ugotavljajo številne pogine, ki so bili posledica zimskega stradanja oz. sindroma zimske smrtnosti ali so jih povzročili notranji in zunanji zajedavci. Pogosteje se omenjene bolezni pojavljajo pri mladih živalih. Ugotovili tudi močno invadiranost s klopi, jelenjo ušjo, nosnimi in kožnimi zolji in dlakožeri.

Vmesno poročilo o spremljanju zdravstvenega stanja divjadi v Sloveniji za leto 2018 Veterinarske fakultete je v celoti dostopno na članski spletni strani LZS, pod zavihkom Komisija za upravljanje z divjadjo – ostali dokumenti.

Shrani permalink.

Comments are closed.