Kritični zaradi šakala, zaskrbljeni zaradi male divjadi in poginov srnjadi

Na Občnem zboru Lovske zveze Maribor, ki združuje in povezuje 45 Lovskih družin (LD) iz širšega mariborskega območja, Dravskega polja, Dravinjske in  dela Dravske doline, Pohorja, Kozjaka in Slovenskih goric, so kritično spregovorili o stanju divjadi v lovišču.

Opozorili so na posledice lanskih ujm in zime, v kateri so ponekod zabeležili hude izgube srnjadi. Marsikje naj bi pogini srnjadi znašali celo do 40 % načrtovanega odstrela in še več. Zato računajo na razumevanje pristojnih organov, zlasti Zavoda za gozdove Slovenije in lovske inšpekcije.O tej tematiki bodo celovito govorili še na zasedanjih obeh OZUL-ov, Pohorskega in Slovensko-goriškega.

Vse več šakalov, vse manj poljskih jerebic

Vnovič so tudi povedali, da je stanje male poljske divjadi kritično, in da je vse manj možnosti za njeno trajno ohranitev. Pri tem so posebej izpostavili izjemno nizko številčnost poljskega zajca in poljske jerebice, ki ju v mnogih loviščih praktično ni več. Štajerski lovci so tudi vse bolj zaskrbljeni zaradi vse večjega števila šakalov v njihovih loviščih.

Predsednik mariborske LZ Marjan Gselman je povedal, da so letošnji program v celoti uresničili. Poudaril je pomen in vlogo izobraževanja v lovstvu ter sodelovaje s šolami in drugimi ustanovami.  Opozoril je na pomen dela z mladimi, ki mu namenjajo veliko skrbi in pozornosti. Dobro so sodelovali z vsemi LD in z Lovsko zvezo Slovenije (LZS), pa tudi z lokalnimi skupnostmi in regionalnimi ustanovami. Kljub kritični javnosti, je vloga lovcev lepo sprejeta in k temu pripomorejo tudi številne promocijske aktivnosti, ki jih izvaja mariborska LZ, ki je letos začela sodelovati še z Visoko strokovno šolo za gostinstvo in turizem pri promociji uporabe mesa divjačine.

Zelena info točka Štajerske

LZ Maribor je letos začela z urejanjem »zelene info točke Štajerske«, s katero bodo okrepili izobraževalne in promocijske  programe in poskušali celovito prikazati vlogo sodobnega lovstva in njegovo ekološko funkcijo v naravnem okolju.

Na občnem zboru so podelili nekaj odlikovanj zaslužnim lovcem. Znak za lovske zasluge je prejel Aleksander Ferk iz LD Paloma Sladki Vrh, zlati znak za lovske zasluge sta dobila Branko Repnik iz LD Črešnjevec in Franc Jager iz LD Paloma Sladki Vrh, najvišji odlikovanji LZS, reda za lovske zasluge I. stopnje pa sta dobila Franc Schonweter in Vinko Grajfoner iz LD Lenart. V kulturnem programu so tudi tokrat nastopili rogisti LZ Maribor z izbranimi lovskimi melodijami.

M. T.

 

Občni zbor je vodil predsednik LZ Maribor Marjan Gselman (v sredini) (Foto: Marjan Toš).

Franc Shonweter iz LD Lenart je prejel visoko odlikovanje LZS (Foto: Marjan Toš)

Vinko Grajfoner iz LD Lenart prejema red za lovske zasluge I. stopnje (Foto: Božidar Kunej)

Udeleženci občnega zbora so bili kritični do mnogih oprtih vprašanj lovstva (Foto: Marjan Toš)

Občni zbor so popestrili lovski rogisti LZ Maribor (Foto: Božidar Kunej)

Shrani permalink.

Comments are closed.