Občni zbor LZS 2018

V prostorih Celjskega doma v Celju je v torek, 5. junija 2018, potekal redni letni občni zbor Lovske zveze Slovenije (LZS), ki je njen najvišji organ. Udeležili so se ga 103 od 114 delegatov, ki predstavljajo vseh dvajset volilnih okolišev po Sloveniji. Udeležba je bila 90,35 odstotna.

Verifikacijsko komisijo so sestavljali Tomaž Trotovšek, Zdravko Mastnak in Aljoša Mozetič, delovno predsedstvo pa Danimir Rebec, Ludvik Rituper (predsednik) in Ivan Stele. Zapisnikar je bil mag. Štefan Vesel, generalni sekretar LZS, overitelja pa Milan Velkovrh in Milan Šajn.

Delegati so potrdili Poročilo Nadzornega odbora LZS za leto 2017, Poročilo o delu in rezultatu poslovanja LZS v letu 2017 ter se seznanili z Vsebinskim in finančnim načrtom dela LZS v letu 2018.

Ob koncu pa so obravnavali še pobude in predloge, ki so bili posredovani na delnih občnih zborih.

Foto: Š Vesel

Strokovna služba LZS

 

 

 

 

 

Shrani permalink.

Comments are closed.