Vpogled v podatke člana

Beležimo vse več zahtevkov o popravkih ali dopolnitvah podatkov v matičnih listih članov lovskih družin in tudi zahtev za vpogled v zbirko podatkov posameznega člana.

S tem namenom članom lovskih družin omogočamo, da lahko na spletni strani LZS_za člane, po prijavi z uporabniškim imenom in geslom (številka veljavne lovske izkaznice/ID člana), pregledate izključno le svoje podatke, zapisane v matičnem listu. Poleg splošnih so na vpogled tudi opravljena izobraževanja, prejeta lovska in kinološka odlikovanja ter aktivne in neaktivne funkcije.

V kolikor zaznate napačne zapise ali jih matični list ne vsebuje /posebej neaktivne funkcije iz obdobja pred uvedbo aplikacije Lisjak/, seznanite tajnika svoje LD, da jih vpiše, poskrbel pa bo tudi za obveščanje vpisa funkcij ali odlikovanj iz pristojnosti OLZ ali LZS preko administratorja sistema.

Vpogled v podatke člana bo na voljo le krajše obdobje in le za namen dopolnitev ali popravkov (podlaga Zakona o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-1-UPB1, člen 18).

Shrani permalink.

Comments are closed.