Javna razprava o spremembah in dopolnitvah Pravil LZS

Upravni odbor Lovske zveze Slovenije za članice LZS odpira javno razpravo o spremembah in dopolnitvah Pravil Lovske zveze Slovenije in o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi volilnih okolišev ter o kandidiranju in volitvah organov in funkcionarjev Lovske zveze Slovenije. 

Javna razprava bo trajala do konca novembra 2016, predloge in pripombe z utemeljitvami lahko v pisni obliki pošljete na lzs@lovska-zveza.si.

Izhodiščne teze je na predlog Komisije za organizacijska in pravna vprašanja Upravni odbor Lovske zveze Slovenije sprejel na 5. seji 14. junija 2016.

Odpravek sklepa UO

Izhodiščne teze: Spremembe in dopolnitve Pravil LZS in Pravilnika o določitvi volilnih okolišev

Shrani permalink.

Comments are closed.