Lovski tabor mladih v Postojni

Postojnsko Bistriška ZLD je tudi letos, tretjič zapored, v začetku septembra organizirala in izvedla dva tabora seznanjanja mladih z naravo in lovstvom. Taborov se je udeležilo 22 učenec iz Osnovnih šol v Postojni, Prestranku in Pivki pod skupno koordinacijo dr. Branka Peternelja (LD Javornik Postojna).

Dvodnevni tabor za mlajše učence je potekal v lovišču LD Prestranek in njihovi lovski koči na Ravniku. Lovski vodniki dvodnevnega tabora so bili Tina Rupnik (LD Prestranek), Gregor Češarek (LD Ribnica) in Franc Krnel (LD Prestranek). Tridnevni tabor pa je bil namenjen starejšim učencem in je potekal v lovski koči LD Bukovje, nad vasjo Gorenje. Izvajalci programa in lovski vodniki so bili Miroslav Žnidaršič, Ljubo Stamenkovič in Dušan Tomšič (vsi LD Javornik Postojna) ter Damijan Premrl in Rok Pečar (oba LD Bukovje). Pri samem vodenju mladih udeležencev tabora po lovišču sta se jim pridružila še Peter Premrl in Blaž Česnik (oba LD Bukovje). Za spoznavanje skrivnosti kuhanja lovskega golaža je poskrbel Evgen Požar, predsednik LD Bukovje, ki je na letošnjem 25. Furmanskem prazniku v Postojni z ekipo osvojil prvo mesto v kuhanju najboljšega lovskega golaža.

Udeleženci obeh taborov so lahko med drugim v naravi poslušali ruk jelena in spoznavali druge gozdne živali. Lovstvo in naravo so spoznavali s teoretičnega in praktičnega vidika. Zaključek obeh taborov je potekal v Predjami, kjer so si mladi ogledali lovsko zbirko v muzeju Stara dama ter delavnico Notranjskega muzeja iz Postojne. Prav tako pa so prejeli priznanja in nagrade. Udeleženci taborov, starši in lovski vodniki so bili z izvedbo in vsebino taborov zelo zadovoljni in si jih želijo tudi v prihodnje. Na ta način se lahko mladim približa lovstvo in odgovoren odnos do narave, tovrstne oblike izobraževanje mladih pa so med drugim tudi eden od ključnih elementov zniževanja starostne strukture članstva lovske organizacije.

 

 

 

Shrani permalink.

Comments are closed.