EU – Direktiva o orožju

Kot smo vas že obveščali preko našega glasila Lovec in preko spletnih strani o aktivnostih LZS glede predloga Direktive o orožju, vam v nadaljevanju podajamo nekaj informacij o zadnjem dogajanju na evropski ravni. Dne 14. 6. 2016 je na Odboru IMCO potekala obravnava kompromisnih amandmajev. Povzemamo vsebino sporočila pisarne Evropskega poslanca Dr. Šoltesa z dne 14. 6. 2016:

»Na Odboru EP za notranji trg in varstvo potrošnikov potekala obravnava kompromisnih amandmajev na spremembe evropske direktive o strelnem orožju. Poročevalka Vicky Ford iz skupine Evropskih konservativcev in reformistov je poudarila, da je predlog Evropske komisije slab, o čemer priča tudi dejstvo, da je bilo na predlog podanih več kot 800 amandmajev. Poročevalka je v svojem govoru izpostavila, da je potrebno izboljšati sistem izmenjave informacij in podatkov med državami članicami ter dodala, da je še posebej previdno treba postopati glede statusa muzejev in zbirateljev orožja.

Evropski poslanec dr. Igor Šoltes je med zasedanjem odbora izpostavil več problematičnih vidikov predlagane direktive: »Predlog Evropske komisije, ki je bil podan, bi naj bil eno izmed sredstev učinkovitega boja proti terorizmu, a se zdi, da je bil ta cilj zgrešen. V državah članicah obstajajo specifike v odnosu do orožja, zato je praktično nemogoče poenotiti pravila, ki bodo sprejemljiva, logična in uporabljiva za vse in to je seveda potrebno upoštevati. Sam prihajam iz Slovenije, ki imamo zgledno urejeno področje orožarske zakonodaje, zato bi tu seveda težko pristali na to, da bi z novimi spremenjenimi evropskimi pravili šli na slabše in na manj transparenten položaj in tudi zaradi tega želimo, da se pri iskanju kompromisov upoštevajo dobre prakse držav,« je povedal dr. Šoltes.

Dr. Igor Šoltes je še dodal, da nikakor ne smemo enačiti lovcev, športnih strelcev in zbirateljev orožja s teroristi: »Pri tem je treba napraviti jasno distinkcijo. Prav tako pa je več jasnosti potrebnega tudi pri kategorizaciji orožja, pri čemer se ne sme umeščati v posamezne kategorije tiste vrste orožja, ki tja na sodijo. Ne smemo pristati na sporno kriminalizacijo množice sedanjih lastnikov orožja, ki s terorizmom nimajo nič.«

Usklajevanja in pogajanja med političnimi skupinami glede stališča Odbora EP za notranji trg in varstvo potrošnikov trenutno še vedno potekajo, glasovanje o kompromisnih amandmajih pa je na odboru načrtovano za 27. junij 2016. Po trenutno predvideni časovnici pa bi naj glasovanje na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta potekalo novembra letos ko se bo uradno tudi potrdila pozicija parlamenta, kar bo nato omogočalo nadaljevanje pogajanj s Svetom EU.

Vsekakor upamo, da bo rezultat pogajanj prinesel neko razumno sliko, ki ne bo šla na škodo zakonitih posestnikov orožja.«

O nadaljnjih aktivnostih vas bomo še obveščali.

 

Dr. Srečko Felix Krope

zadolženi član UO LZS za direktivo

Shrani permalink.

Comments are closed.