Ukinitev davčnih blagajn za manjše nevladne organizacije

Nevladnim organizacijam, skladno s Pravilnikom o dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS št. 39/16), računov za opravljanje pridobitne dejavnosti ni več potrebno izdati v primerih dobave blaga in storitev osebam, ki niso davčni zavezanci, če vrednost obdavčljivih dobav v tekočem koledarskem letu ne preseže oziroma ni verjetno, da bo presegla znesek 5.000 eurov, ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:

– njihov cilj ni doseganje dobička, če pa dobiček vseeno dosežejo, ga ne smejo razdeliti, temveč ga morajo nameniti za nadaljnje opravljanje ali izboljšanje storitev,
– jih upravljajo in vodijo večinoma prostovoljci, ki sami ali preko drugih oseb niso posredno ali neposredno udeleženi v rezultatih teh dejavnosti in
– zaračunavajo cene, ki jih odobrijo pristojni organi, ali cene, ki niso višje od takšnih odobrenih cen, ali za storitve, za katere ni potrebna odobritev cen, cene, ki so nižje, kot jih za podobne storitve zaračunavajo davčni zavezanci, ki obračunavajo DDV.

So pa nevladne organizacije dolžne podatke o dobavah blaga in storitev, za katere ni potrebno izdajati računov, zagotoviti v svojem knjigovodstvu. Predlagamo, da skrbno vodite popis zalog dobav in storitev in tako zagotavljate podatke o opravljenih dobavah blaga in storitev.

Računov pa tudi ni potrebno izdajati v primeru, ko nevladne organizacije opravljajo dobavo blaga in storitev v zvezi z dogodki za zbiranje denarnih sredstev, le-te organizirajo priložnostno (dobava se opravi le nekajkrat in ne po vnaprej določenem programu), izključno v svojo lastno korist ter ni verjetno, da ta oprostitev vodi k izkrivljanju konkurence. Pri tem se ne upošteva omejitev obdavčljivih dobav v znesku 5.000 evrov.

Naprimer: gasilsko društvo organizira gasilsko veselico z namenom zbiranja sredstev za nakup novega gasilskega avtomobila. Na veselici bodo prodajali pijačo in hrano. Četudi bodo imeli preko celega leta več kot 5.000 evrov obdavčljivih dobav, na takšnem dogodku ne bodo izdajali računov za prodajo pijače in hrane. Bodo pa vodili zalogo izdanega blaga.

Shrani permalink.

Comments are closed.