Razpis za direktorja Strokovne službe LZS

Lovska zveza Slovenije
objavlja prosto delovno mesto

direktorja Strokovne službe Lovske zveze Slovenije

s polnim delovnim časom

Pogoji:

  • univerzitetna izobrazba VII. stopnje
  • 3 leta delovnih izkušenj
  • lovski izpit
  • vozniško dovoljenje B kategorije
  • aktivno znanje angleškega ali nemškega jezika in pasivno znanje enega jezika Evropske unije
  • poznavanje sodobnih računalniških orodij
  • program dela Strokovne službe

Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas do izteka mandata predsednika LZS, s polnim delovnim časom.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo
najkasneje petnajst dni po objavi na spletni strani na naslov :

Lovska zveza Slovenije, Župančičeva ulica 9, 1000 Ljubljana, s pripisom:
»ZA RAZPIS – DIREKTOR«

 Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v petnajstih dneh po izbiri.

Shrani permalink.

Comments are closed.