Seja Komisije za upravljanje z divjadjo

Komisija za upravljanje z divjadjo LZS je imela 11. decembra 4. videokonferenčno sejo.

Seje se je udeležilo vseh sedem članov komisije, podpredsednik komisije mag. Aleš Klemenc, novi direktor LZS mag. Božo Zakrajšek in svetovalec za ekologijo divjadi.

Sejo je vodil predsednik komisije dr. Ivan Kos. Na seji so obravnavali poročilo o izvajanju programa dela za leto 2020, potek priprav na izdelavo lovskoupravljavskih načrtov in pripravo pripomb ter prejete pobude in predloge.

Shrani permalink.

Comments are closed.