Sestanek predsednikov komisij LZS

Včeraj, 17. novembra, je potekala seja predsednikov komisij in delovnih teles Upravnega odbora LZS. Na dnevnem redu je bilo delo komisij in delovnih teles v razmerah epidemije covid-19 in šesti paket ukrepov za omilitev posledic epidemije (PKP6).

Predsedniki komisij so predstavili dosedanjo realizacijo načrtov dela ter potek dela komisij do konca leta 2020. Komisije se, poleg klasičnih korespondenčnih sej, pripravljajo na seje prek videokonferenčnega sistema MS Teams, nekatere pa so jih tudi že izvedle.

Izvedba programov komisij v večini primerov poteka optimalno glede na omejitvene ukrepe epidemije, nekateri programi pa se spreminjajo in se prenašajo v naslednje leto. Komisije si tudi s finančnimi sredstvi medsebojno pomagajo pri izvedbi posameznih programov, ki so lažje izvedljivi glede na trenutne omejitvene ukrepe epidemije.

Za še boljše obveščanje se načrtuje nadgradnja aplikacije LISJAK, ki bo, ko bo v celoti dograjena, omogočala neposredno obveščanje s kratkimi sporočili (e-pošta in SMS) vseh slovenskih lovk in lovcev.

Shrani permalink.

Comments are closed.