Desetletni zven štajerskih lovskih rogov: Nepogrešljivi ambasadorji lovske kulture

Rogisti Lovske zveze Maribor praznujejo letos desetletnico uspešnega delovanja.

Foto: arhiv LZ Maribor

Njihovo dejavnost so poleg LZ Maribor finančno podrle tudi vse lovske družine. Postopoma so se mariborski lovski rogisti uveljavili kot ena od prepoznavnih tovrstnih skupin v Sloveniji. Postali so veliki ambasadorji lovske kulture doma in na tujem.

Ves čas je njihov umentiški vodja maestro Marjan Golob, v skupini pa v jubilejnem letu nastopajo Slavko Štiberc, kot njihov predsednik in člani Franc Schönweter, Martin Volmajer, Roland Apohal, Anton Zupanec, Roman Strah, Franc Jerič, Jožef Želj, Hinko Šega in Nikola Jelatancev. Med bivšimi člani so bili rogisti Silvo Grašič, Robert Cintaver, Marko Škof, Janez Komperšak, Walter Meglič in Franc Veberič. Krajši čas sta bila z njimi še Gregor Papež in Christian Maininger. Med pobudniki za ustanovitev rogistov je bil tudi pokojni predsednik LZ Maribor Brane Kurnik, ki je skupino na začetku delovanja vsestransko podpiral.

Nastopajo tudi na vsakoletnih slovenskih srečanjih lovskih pevskih zborov in rogistov, na lovskih družabnih prireditvah, Hubertusovih mašah in na lovskih pogrebih. Kot nam je povedal Slavko Štiberc, so morali zaradi pandemije načrtovani veliki koncert odpovedati. Kljub temu so praznični nastop ob strogem upoštevanju priporočil NIJZ izvedli pred malim številom povabljenih gostov v prekrasnem jesenskem vremenu pred lovskim domom Lovske družine Hoče na Pohorju. Slavnostni govornik na srečanju je bil predsednik mariborske LZ Marjan Gselman.

dr. Marjan Toš

Foto: arhiv LZ Maribor

Shrani permalink.

Comments are closed.