Apel o ponatisu zbornika 1991

Po objavi javnega poziva za sodelovanje lovskih družin pri zbiranju gradiva za drugo, dopolnjeno izdajo zbornika Slovenski lovci v vojni za Slovenijo 1991, se je na LZS in predsednika Komisije za pripravo ponatisa zbornika obrnilo veliko lovcev, ki jih je zanimalo, kako naj posredujejo podatke o udeležbi.

Foto: Marjan Toš

Mnogi so spraševali, kje dobijo potrdila o statusu vojnega veterana, in kje lahko dobijo uradne sezname, da so bili udeleženci vojne. Zaradi množice tovrstnih vprašanj in v izogib slabi volji, da smo koga izpustili iz seznamov udeležencev osamosvojitvene vojne, vnovič prosimo vse lovske družine, da se dejavno vključijo v zbiranje gradiva.

Upoštevali bomo namreč le uradno prejete sezname (tudi dopolnitve že objavljenih seznamov iz prve izdaje zbornika leta 2016) in ne pisem posameznih lovcev. Vljudno prosimo vodstva vseh LD in še zlasti njihove tajnike, da se v roku za zbiranje gradiva in podatkov potrudijo in tako preprečijo napake in krivice, ki bi se lahko zgodile, če kdo ne bi bil uvrščen na seznam udeležencev vojne, kljub temu, da ima za to ustrezno potrdilo upravnega organa in status veterana vojne za Slovenijo.

Podatke za lovce zberejo lovske družine

LD naj zberejo tudi podatke za lovce, ki so v vojni sodelovali, a veteranskega statusa, kot ga določa veljavni zakon, nimajo. To bo ustrezno označeno, kot smo to storili že v prvi izdaji publikacije. Ne želimo ponoviti pomanjkljivosti, ki so posledica dejstva, da se veliko LD leta 2015 in 2016 ni odzvalo na povabilo k sodelovanju, nekatere pa so poslale nepopolne in napačne sezname, tako da smo se v uredništvu soočali z mnogimi dvomi, kaj s objaviti in česa ne.

Zdaj je napočil čas, da nam tiste LD, ki tega še niste storile, posredujete preverjene in točne sezname vaših članov, ki so bili udeleženci vojne za Slovenijo. V seznamih posebej označite tiste, ki imajo status veterana vojne za Slovenijo. Na sezname lahko uvrstite tudi pokojne člane, če so ti aktivno sodelovali v osamosvojitveni vojni.

Ne morejo pa biti na seznam uvrščeni tisti, ki so sicer bili udeleženci vojne, a so v lovske vrste vstopili po brionskem sporazumu leta 1991, torej po vojni in v njej niso sodelovali tudi kot člani lovske organizacije.

Podatke nam, prosim, posredujte le v elektronski obliki, najkasneje do 15. oktobra 2020, na naslov lzs@lovska-zveza.si s pripisom »za ponatis zbornika 1991«.

V drugi, dopolnjeni izdaji ne bomo ponavljali kronoloških povzetkov, ki so bili objavljeni v prvi izdaji zbornika. Ti sestavki ostanejo nespremenjeni, razen, če bi ugotovili večje vsebinske spodrsljaje. Te napake bomo odpravili. Z veseljem pa pričakujemo od LD tudi dokumentarno ali fotografsko gradivo, ki se nanaša na to obdobje, in ki še ni bilo objavljeno – torej izvirnike še neobjavljenih dokumentov ali fotografij. Pri fotografijah obvezno navedite avtorstvo, pri dokumentih pa arhivsko hrambo (npr.: Poziv za sodelovanje v lovcev v obveščevalni skupini LD …xy…; arhiv LD xy).

Povabilo za sodelovanje seveda velja vsem lovcem, ki ste leta 1991 stopili na branik domovini z opozorilom, da vse zbrane podatke ali zanimivo gradivo za objavo posredujete vaši matični LD, ki bo gradivo poslala na LZS. Vse gradivo mora biti v elektronski obliki.

mag. Lado Bradač, predsednik Lovske zveze Slovenije in

dr. Marjan Toš, predsednik Komisije za pripravo ponatisa zbornika Slovenski lovci v vojni za Slovenijo 1991    

Shrani permalink.

Comments are closed.