“Skrbno z gozdom!”

Pod geslom “Skrbno z gozdom!” se danes začenja teden gozdov. Poudarek Tedna gozdov 2020 je primerno obnašanje v gozdu, zapisano v gozdnem bontonu.

Foto: Urša Kmetec

Med epidemijo COVID-19 se je obisk gozdov bistveno povečal, z njim pa tudi smetenje in odlaganje odpadkov, prav tako vožnje z motornimi vozili v naravnem okolju in hoja izven urejenih poti, še posebej na območju gozdnih in pragozdnih rezervatov.  

Obiskovalce gozdov pozivamo, naj se držijo pravil, zapisanih v Gozdnem bontonu.

V okviru tedna gozdov, ki poteka med 25. in 31. majem, bodo po Sloveniji potekale različne prireditve, nekatere izmed njih so:

25. – 31. Po Sloveniji Ozaveščevalne akcije o gozdnem bontonu ter veljavni zakonodaji in predpisih
25. – 31. Območje OE ZGS Novo mesto, OE ZGS Brežice Ozaveščanje o hoji po urejenih poteh na območju Kočevskih pragozdov Rajhenavski rog in Krokar ter v Krakovskem gozdu
25. – 31.  Pohorje – območje OE ZGS Slovenj Gradec Ozaveščanje o problematiki vožnje z motornimi vozili v naravnem okolju
28. Loški potok Izpust risa Borisa v naravo

Izpusta risa Borisa v Loškem potoku se bodo udeležili tudi predstavniki Lovske zveze Slovenije.

Pravila Gozdnega bontona:

  • Ko vstopamo v gozd, se zavedamo, da smo v gozdu gostje – vsak gozd ima lastnika.
  • Vožnja je v gozdu dovoljena le po cestah, če poseben znak tega ne prepoveduje. Ne parkirajte vozil kjerkoli, ampak vprašajte za dovoljenje lastnika zemljišča. Še posebej bodite pozorni na prevoznost gozdnih vlak in dostopnost skladišč lesa. Gorsko kolesarjenje in ježa sta dovoljena le na označenih gozdnih vlakah in gozdnih poteh.
  • Pešpoti v gozdu nas vodijo in nam odstirajo zanimivosti iz zakladnice narave. Uporabljajte jih in ne hodite po brezpotjih. Kažipote, oznake, ograje, klopi in druge naprave ohranite nepoškodovane za prihodnje obiskovalce gozda.
  • Gozd je za lastnika vir dohodka. V njem potekajo sečnja in spravilo lesa ter gozdno-gojitvena dela. Izogibajte se deloviščem, ostanite na varni razdalji ter upoštevajte znake in morebitna navodila gozdnih delavcev.
  • Ne uničujte rastja. Gozdno cvetje, gobe, plodovi in mah so nujni za biotsko raznolikost življenja v gozdu, zato je njihovo nabiranje omejeno s predpisi. Okrasna drevesa za praznike kupujte na trgu in bodite pozorni, da so v skladu s predpisom opremljena z nalepko.
  • Smeti in odpadkov ne puščajte v gozdu. Odnesite jih v smetnjak oziroma na urejeno odlagališče. Bodite prijazni do narave in odnesite še morebitne druge smeti.
  • Ogenj, ki uide nadzoru, lahko uniči drevesa, druge rastline in živalski svet. V gozdu je dovoljeno kuriti le na kurišču, urejenem v skladu s predpisi varstva gozdov in protipožarnega varstva.
  • Gozdne živali so zelo plašne in se pred človekom umaknejo. Ne vznemirjajte jih s hrupom po nepotrebnem. Psi morajo biti pod skrbnim nadzorom.
  • Drevesa in grmi so živa bitja, zato jih spoštujte in ne poškodujte. Izogibajte se gozdnih površin, ki so bile pomlajene s sadikami gozdnega drevja.
  • Voda je dragocena, gozd jo čisti, zadržuje in jo pomaga ohranjati pitno. Cenite to vlogo gozda in ne spuščajte škodljivih snovi v vodo ali gozdna tla.
Shrani permalink.

Comments are closed.