Kako izvajati športne aktivnosti v času epidemije COVID-19

Športne aktivnosti v času epidemije COVID-19 je dovoljeno izvajati v skladu z odlokom, ki ga je izdala vlada.

Odlok o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti je Vlada RS objavila 6. maja v Uradnem listu RS št. 63/2020.

V odloku je med drugim zapisano, da morajo športniki in strokovni sodelavci v športu pri izvajanju procesa športne vadbe ves čas ohranjati najmanj 2 metra razdalje do drugih oseb. Upoštevati morajo vsa navodila ministrstva, pristojnega za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (TUKAJ).

Izvajanje športnih tekmovanj je dovoljeno do vključno državne ravni, v individualnih športnih panogah, ki imajo evidentiran uradni tekmovalni sistem v skladu z ZŠpo-1.

Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena. Organizator športnega tekmovanja pa mora zagotoviti, da so v prostoru le osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo tekmovanja (tekmovalci, sodniki, trenerji, zdravstveno osebje, nujno spremljajoče osebje, kot na primer zapisnikar, računalničar).Foto: Slavko Komlanc

Shrani permalink.

Comments are closed.