Sprejeta novela zakona o divjadi in lovstvu

Poslanci državnega zbora so na včerajšnji seji z 72 glasovi za in nobenim proti podprli novelo Zakona o divjadi in lovstvu, ki bo začela veljati dan po objavi v Uradnem listu RS.

 Foto: Urša Kmetec

V njej je določeno prehodno obdobje za poplačilo škode po šakalu, ki bo po objavi v Uradnem listu RS postal lovna vrsta. V prehodnem obdobju petih let pa bo za škodo, ki jo bo povzročal, odškodninsko odgovarjala država, in ne upravljavci lovišč.

V noveli je jasna razmejitev pristojnosti ministrstva, ki lahko dovoli izredni poseg, in pristojnosti lovskega inšpektorja, ki odreja odstrel iz nujnih razlogov. Načrti lovsko-upravljavskih načrtov bodo po novem dvoletni in nič več enoletni.

Kandidatom, ki so na srednji gozdarski šoli ali na višji strokovni šoli oziroma v okviru visokošolskega izobraževanja uspešno opravili izpit s področja biologije in ekologije prostoživečih živali, patologije divjadi ali lovstva po programu, ki obsega vsebine, primerljive programu teoretičnega dela lovskega izpita, ne bo treba opravljati teoretičnega dela lovskega izpita iz navedenih področjih, morali pa bodo opraviti izpit s preostalih področjih in praktični del izpita v lovišču oz. lovišču s posebnim namenom. 

Kandidatom, ki so opravili lovski izpit pri organizacijah, ki imajo v državah članicah EU javno pooblastilo za opravljanje lovskega izpita, se bo na podlagi potrdila o opravljenem lovskem izpitu in opravljenem preizkusu znanja s področja lovske zakonodaje izdalo spričevalo o opravljenem lovskem izpitu.

Shrani permalink.

Comments are closed.