Propadel poskus omejevanja lova v Evropski uniji

V Evropskem parlamentu so skušali v okviru ukrepov EU za boj proti pandemiji COVID-19 doseči spremembo predloga resolucije o “usklajenem ukrepanju in njenih posledicah”, ki bi imele močan negativen vpliv na lovstvo v EU in širše.

Foto: Pixabay

Predlagali so prepoved trgovanja in uživanja mesa prostoživečih živali, torej tudi divjadi. Predlog (amandma 79) je predstavila evropska skupina Združena levica/Nordijska zelena levica. V njem je poudarila, da trgovanje in gojenje prostoživečih živali povečuje tveganje za javno zdravje in združuje kritične dejavnike za pojav zoonoz.

Komisijo in države članice EU je pozvala, naj zagovarjajo prepoved trgovanja z divjimi živalmi in uporabo prostoživečih živali v tradicionalni medicini na svetovnem nivoju. Predlagali so ji, da pripravi pravne podlage za prepoved uvoza, trgovine in gojenja ter uživanja prostoživečih živali v EU, saj naj bi s tem zmanjšali tveganje za prihodnje izbruhe zoonoz, torej bolezni, ki se prenašajo iz živali na ljudi.

Večina evropskih poslancev glasovala proti

Sprejetje tega amandmaja bi imelo daljnosežne posledice za lov in ohranjanje narave v Evropi in v svetu, vendar je velika večina poslancev Evropskega parlamenta glasovala proti. Rezultat glasovanja je bil 186 poslancev za, 53 vzdržanih in 449 proti.  Kako so o amandmaju 79 glasovali evropski poslanci 

Brez dvoma lahko v Bruslju in na nacionalni ravni pričakujemo še nadaljnje poskuse za omejevanje lova in drugih dejavnosti trajnostne rabe naravnih virov. Zato je Združenje zvez za lov in varstvo divjadi v EU (FACE) že stopilo v stik z vsemi poslanci Evropskega parlamenta glede omenjenega amandmaja in med drugim poudarilo, da:

  • V EU že obstajajo strogi pravni akti, kot so predpisi EU o zdravstvenem varstvu živali in varnosti hrane ter predpisi o živalskih stranskih proizvodih, ki postavljajo visoke standarde za zagotavljanje javnega zdravja pri trgovini z divjimi živalmi in živalskimi proizvodi, tudi tistimi, ki so uvoženi iz tretjih držav.
  • Trgovina z divjimi živalmi je v EU že dobro urejena in nadzorovana.
  • Preprečevanje trgovine z zaščitenimi prostoživečimi živalmi in njihovimi deli ter njihovo ilegalno ubijanje je v EU že prepoznano kot prednostna naloga, zaradi česar so ji na ravni EU in držav članic namenili še dodatna sredstva.
  • Prepoved uživanja mesa prosto živečih živali v EU bi imela daljnosežne posledice za ohranjanje naravnega okolja tako v EU kot po vsem svetu in bi negativno vplivala na dejavnosti, kot sta lov in ribolov, ki sta prav tako dobro urejena tudi na nacionalni ravni.

 

Resolucija Evropskega parlamenta o usklajenem ukrepanju EU za spoprijemanje s pandemijo bolezni covid-19 in njenimi posledicami

 

Shrani permalink.

Comments are closed.