OBJAVLJENI osnutki letnih načrtov LUO

Osnutki letnih načrtov lovsko upravljavskih območij (LUO) za leto 2020 so objavljeni. Javnih predstavitev v “fizični” obliki letos ne bo.

Pripombe na načrte lahko deležniki podajo na spletu, določeni so telefonski termini za dodatna pojasnila, odgovori na pripombe bodo objavljeni na spletni strani Zavoda za gozdove.

Letni načrti lovsko upravljavskih območij 2020

Termini, kontakti za pripombe in pojasnila po LUO

Foto: Štefan Vesel

Shrani permalink.

Comments are closed.