Lovska zveza Maribor pred visokim jubilejem – 100-letnico organiziranega lovstva

Na rednem občnem zboru Lovske zveze Maribor, ki združuje in povezuje 45 lovskih družin iz širšega dela Štajerske (Podravje, Pohorje, Kozjak, Slovenske gorice) so ocenili delo v letošnjem letu.

Opravili koristno delo v dobro narave in divjadi

Z rezultati so zadovoljni, leto je bilo uspešno in tudi odmevno, saj so opozorili na nekaj žgočih problemov in še vedno odprtih vprašanj. Pri tem naj omenimo problematiko divjih voženj z motorji in motornimi kolesi v naravnem okolju (Pohorje, Kozjak in Slovenske gorice), o čemer so organizirali strokovno posvetovanje s predstavniki Policijske uprave Maribor in GPU iz Ljuljane. Posvetovanje je odmevalo v širšem slovenskem prostoru in je po prvih ocenah deloma vendarle pripomoglo k učinkovitejšemu ukrepnju zoper obnašanje objestnežev z motorji.

Seveda pa to še zdaleč ne pomeni, da je težav konec, ocenjuje predsednik Lovske zveze (LZ) Maribor Marjan Gselman. Zaradi vse več povozov divjadi na cestah so namestili veliko modrih odsevnikov, ki so preizkušeni strokovni ukrep, ki divjad (zlasti srnjad) odganja od prometnic.

Marjan Gselman: »Delali smo v dobro in korist narave in divjadi.« (Foto: Marjan Toš)

Urejajo sodobno ekološko multimedijsko učilnico »Zelena info točka Štajerske«

LZ Maribor je izvedla veliko najrazličnejših izobraževanj in strokovnih posvetovanj o mnogih aktualnih temah, še posebej o šakalu in o afriški prašičji kugi. Dopolnilno izobraževanje so izvajali tudi v LD, ki so pripravile nekaj odmevnih lovskih taborov za mlade (Šentilj, Remšnik). S temi oblikami sodelovanja in povezovanja s šolami bodo nadaljevali tudi v bodoče. Pomlajevanje lovske organizacije je tudi na Štajerskem zelo počasno, saj je v primerjavi s preteklostjo priliv mladih lovcev izredno skromen in v večini LD je zanimanja za vstop v zeleno bratovščino vse manj.

Zato pa za tiste, ki pridejo v lovske vrste, organizirajo kakovostno izobraževanje in jih dobro usposobijo za delo v lovišču. Skrbeli so tudi za kinologijo in za lovsko kulturo, lovski strelci so bili spet med najboljšimi v Sloveniji, rogisti pa se že pripravljajo na praznovanje 10-letnice delovanja.

Na občnem zboru so spregovorili tudi o urejanju sodobne multimedijske ekološke učilnice »Zelena info točka Štajerske«. Gre za zahtevni projekt, ki bi ga radi zaključili leta 2021, ko bodo praznovali 100-letnico organiziranega lovstva na mariborskem območju. Na ta visoki jubilej se skrbno pripravljajo in bo nova priložnost za celovito promocijo lovstva in lovske organizacije. Stoletnico LZ bodo povezali z 10-letnico lovskih rogistov, saj bo tega leta v Mariboru tudi Dan slovenske lovske kulture, ki ima tudi na Štajerskem globoke korenine in je del slovenske kulturne dediščine.

Na občnem zboru so sprejeli tudi finančni načrt in delovni program za leto 2020 in vnovič spregovorili o nenehnem slabšanju naravnih pogojev za divjad. Poleg male divjadi je marsikje na udaru že tudi srnjad, ki je deležna velikega nemira v življenjskem okolju.

Marjan Toš

Štajerski lovci povsod zgledno srbijo za divjad – tudi za race mlakarice.  (Foto: Marjan Toš)

Shrani permalink.

Comments are closed.