ODPRT RAZPIS za nagrade za najboljša študentska dela s področja divjadi in lovstva

Strokovno-znanstveni svet LZS podeljuje finančne nagrade za najboljša diplomska, magistrska in doktorska dela s področja divjadi in lovstva, ki so bila izdelana in končana v obdobju 2017 – 2019.

Na razpis se lahko prijavijo posamezniki, ki so v letih 2017, 2018 ali 2019 izdelali in zaključili diplomsko, magistrsko ali doktorsko delo, v katerem so proučevali/obravnavali: (i) divjad; (ii) ostale vrste prostoživečih živali, zanimive za lovsko organizacijo; (iii) življenjsko okolje divjadi; (iv) naravoslovne, družboslovne, humanistične in/ali (bio)tehnične teme, povezane z lovstvom. Prijave so možne najkasneje do srede, 30. oktobra, do 12. ure.

Prispevki bodo nagrajeni in objavljeni v Zlatorogovem zborniku

Predvidena vrednost razpisanih sredstev znaša 2.500 evrov. Višina (neto) dodeljenih sredstev za posamezno zaključno nalogo znaša: za doktorsko delo 300 evrov, za magistrsko delo (vključno z bolonjskim magisterijem druge stopnje) 200 evrov in za diplomsko delo 100 evrov.

Prejemnik sredstev mora v roku treh mesecu po podpisu dogovora z LZS za objavo v Zlatorogovem zborniku pripraviti in glavnemu uredniku oddati vsaj en znanstveni ali strokovni prispevek (praviloma članek).

Podrobnejše informacije in prijavni obrazec na voljo TUKAJ.

Shrani permalink.

Comments are closed.