Razširjenost šakala pri nas

V lovskem domu LD Juršinci v Juršincih je 11. aprila potekalo predavanje na temo »Razširjenost šakala pri nas«, ki ga je organizirala Zveza lovskih družin Ptuj-Ormož.

Predaval je prof. dr. Ivan Kos, ki je prisotnim lovcem in širši javnosti ter novinarjem predstavil šakala kot živalsko vrsto z vso zgodovino, biologijo, razširjenostjo in njegovimi navadami. Podal je tudi vse dosedanje aktivnosti Lovske zveze Slovenije, usmerjene v uvrstitev šakala med divjad.

Predavanja se je udeležilo več kot 80 lovcev in domačinov, ki so se že srečali s šakalom ali pa ga zgolj slišali. Dr. Kos je poudaril pomen lovcev pri izvajanju monitoringa, ki ostaja še odprt, in jih pozval k doslednemu evidentiranju njegovega pojavljanja. Pojasnil je tudi postopek v primeru najdbe kadavrov in ravnanje lovcev v primeru povozov šakala.

S. F. Krope

Shrani permalink.

Comments are closed.