Predstavniki Lovske zveze so se sestali s kmetijsko ministrico

Vodstvo Lovske zveze Slovenije se je včeraj sestalo z ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandro Pivec. Srečanje je bilo med drugim namenjeno predstavitvi delovanja Lovske zveze Slovenije ter aktualnim temam na področju lovstva.

Poleg realizacije določb letos spremenjenega Zakona o divjadi in lovu, ki je med drugim odpravil nesorazmerno kazen, to je 3-letni odvzem lovske izkaznice zaradi opomina, so na sestanku govorili tudi o izdelavi podzakonskih aktov, ki bodo omogočili sofinanciranje pomembnih javnih nalog. Spremenil se bo Pravilnik o merilih za finančno ovrednotenje določenih nalog lovskih organizacij, kjer se bodo med drugim ovrednotile tudi naloge, ki jih opravlja LZS, kar bo omogočilo financiranje teh nalog iz proračuna Republike Slovenije.

 O nepravičnih odvzemih zemljišč in poenostavitvi sistema načrtovanja

»Ponovno smo izpostavili nepravične odvzeme zemljišč lovskim družinam in drugim društvom. Skupaj z ostalimi zvezami, kot sta Planinska zveza Slovenije in Ribiška zveza Slovenije, zahtevamo, da kmetijsko ministrstvo spremeni določbe Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in omogoči društvom, da obdržijo zemljišča, če lahko dokažejo, da so jih pridobila odplačno,« je o ključni temi srečanja s kmetijsko ministrico povedal predsednik Lovske zveze Slovenije mag. Lado Bradač.

Posebna tema pogovora so bile škode na in po divjadi ter ukrepi za zmanjševanje števila povozov divjadi. Dotaknili so se tudi poenostavitve sistema načrtovanja v lovstvu ob uporabi obstoječih podatkov iz informacijskega sistema Lisjak: »Govorili smo o možnosti vzpostavitve triletnega načrta z ustreznimi medletnimi tolerancami in predstavili novo knjigo iz Strokovne knjižnice LZS Čeljustnice prostoživečih parkljarjev. Lovska zveza pričakuje, da se na podlagi znanstvenih ugotovitev spremeni postopek ocenjevanja, saj naj bi v določenih, starejših kategorijah prihajalo tudi do 40 % napak pri določanju starosti in spola odvzetih osebkov,« pojasnjuje Bradač.

 Za aktivnejšo vlogo kmetijskega ministrstva pri upravljanju z zvermi

Predstavniki Lovske zveze in ministrstva so se pogovarjali še o izvajanju javnih nalog na področju usposabljanja in izobraževanja lovskih pripravnikov, lovskih čuvajev, ocenjevalcev škod … Ministrici so predstavili ugotovitve monitoringa šakala v Sloveniji in zahtevali, da se v ureditev neurejenega statusa šakala ter tematike upravljanja z zvermi poleg Ministrstva za okolje in prostor aktivneje vključi tudi kmetijsko ministrstvo.

Foto: MKGP

Shrani permalink.

Comments are closed.