Previdnost pri košnji

Dandanes je zgodnja košnja glavni razlog, da s travnikov izginja večina talnih gnezdilcev. Kosilnice in drugi hitri kmetijski stroji za spravilo trave in sena uničijo večino gnezd in legel na tleh. Posledice lahko občutno zmanjšajo naprave, nameščene na strojih, ter način košnje. Kadar lovci pred košnjo s šolanim psom nekajkrat preiščejo travnik, se večina živali zaradi vznemirjanja raje umakne na druga mesta.

Če pa mladiče najdemo, jih lahko varno prenesemo na rob travnika. Pri tem pazimo, da se ne navzamejo vonja po ljudeh, za kar je posebno občutljiva srnjad. Zato se jih ne smemo dotikati z nezaščitenimi rokami in lahko rešimo marsikaterega mladiča. Kmetovalce prosimo, naj ne gnojijo in škropijo robov travnikov in njiv. Če je le mogoče, taka mesta kosijo le vsako drugo leto. Košnja naj bi potekala iz sredine travnika navzven, da imajo živali možnost umika. Pazljivi morate biti tudi ob vodotokih in jarkih, ki naj bodo zaraščeni vsaj po enem bregu. Ob upoštevanju vsega naštetega in ob zadostni površini mejic in remiz, enakomerno umeščenih v kmetijski prostor, bomo divjadi dali večjo možnost preživetja.

Shrani permalink.

Comments are closed.