Mariborski so lovci zborovali

Na občnem zboru (OZ) Lovske zveze (LZ) Maribor so pregledali in ocenili minulo delo ter spregovorili o nekaterih žgočih problemih, ki tarejo lovske organizacije na Štajerskem. Minulo delo  je celovito predstavil predsednik LZ Marjan Gselman, ki je tudi izpostavil največje dosežke in uspehe in ob tem pripomnil, da so dosledno sledili sprejetemu delovnemu programu in finančnemu načrtu za leto 2017. Veliko pozornosti so namenili izobraževanju in usposabljanju lovcev, delu z mladimi, sodelovanju z izobraževalnimi ustanovami in z lokalnimi skupnostmi ter seveda z vsemi 44 LD, ki so povezane v to LZ.   Uspešno so razvijali družabno dogajanje, skrbeli za razvoj lovske kinologije in lovskega strelstva. Posebno skrb namenjajo ohranjanju lovskih šeg in navad ter lovski kulturi. Njihovi lovski rogisti, ki jih vodi maestro Marjan Golob, so pravi ambasadorji lovske kulture tudi izven meja domovine. Na OZ  so se rogisti predstavili s krajšim koncertom izbranih lovskih skladb in ogreli dlani udeležencev zborovanja. Na njem so tudi   podelili priznanja LZ Maribor zaslužnim članom za minulo delo.

M.T.

Rogisti LZ Maribor so veliki ambasadorji lovske kulture na Štajerskem in v Sloveniji

Shrani permalink.

Comments are closed.