Državni zbor RS sprejel novelo Zakona o divjadi in lovstvu

Spoštovane lovke in lovci,

Državni zbor RS je danes, na svoji 60. izredni seji dne 19. 4. 2018, s 74 glasovi za in brez glasu proti sprejel spremembo Zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov-1). Spremenjen je bil 63. člen, ki sedaj ne vključuje dosedanjega nesorazmernega ukrepa, tj. odvzema lovske izkaznice za dobo 3 let zgolj zaradi opomina, ki ga je izrekel lovski inšpektor. Tak ukrep bo od sedaj mogoč le, če bo lovec pravnomočno obsojen zaradi storitve kaznivih dejanj in nikakor ne več zaradi prekrška!

Kljub nasprotovanju nekaterih na 70. nujni seji Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dne 12. 4. 2018, npr. Združene levice in poslanca Luke Meseca, ki je zahteval dodatne strožje pogoje za odvzem izkaznice od prvotno predvidenih (dodatno še KD orožja, KD nezakonitega ribolova …), menimo, da je sprejetje spremembe v 63. členu in odprava nesorazmerne kazni ključnega pomena za pravično obravnavo lovcev. Dodatno se je v zakon sedaj vnesla tudi možnost, da se iz proračuna financira naloge LZS, ki jih le-ta opravlja na podlagi javnega pooblastila. Vendar nas sedaj čakajo še usklajevanja z MKGP, da bomo lahko, podobno kot druge sorodstvene organizacije (verjetno imajo najbolj podprto izvajanje javnih nalog čebelarji), sofinancirali izobraževanje (npr. lovskih pripravnikov) in tako na eni strani povečali možnosti (manj stroškov) za vstop lovcev v lovske vrste ter ohranili oziroma še dodatno povečali znanje lovcev na vseh področji – ne samo pri lovu, temveč tudi v znanju komunikacije z lastniki gozdov ali pri ocenjevanju škode. Veliko je torej zahtevnih nalog, ki jih mora na podlagi 21. člena ZDLov-1 izvajati Lovska zveza Slovenije, in tovrstna pomoč MKGP bo vsekakor zelo dobrodošla. Obstoječi lovski zakon z zadnjo spremembo vse to omogoča.

Državni svet RS je sicer že dne 8. 11. 2017 sprejel pobudo za ustavno presojo 63. člena Zakona o divjadi in lovstvu brez glasu proti, kar je že takrat dokazovalo, da je šlo za velik nesmisel v ZDLov-1, ki ga je bilo nujno popraviti. Ustavna presoja sedaj ne bo več potrebna, saj je zakon spremenjen.

Žal pa je iz predloga zakona izpadel tudi del, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Razlogi so bili politični in niso povezani s stroko, na žalost pa nad nami visi GDPR (General Data Protection Regulation: www.eugdpr.org). Zato bo potrebno iskati zapletene rešitve, ki nas bodo dodatno stale, saj bomo zopet morali izpolnjevati obrazce oziroma iskati soglasje vsakega posameznika, da soglaša z obdelavo osebnih podatkov. Upamo, da bo to možno rešiti s spremembo zakona po volitvah. Predlog spremembe ZDLov-1 je bil v tem delu pripravljen na MKGP in že usklajen z informacijsko pooblaščenko, a je na žalost propadel.

Zahvaljujemo se ministru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejanu Židanu, državnemu sekretarju mag. Marjanu Podgoršku in vsem strokovnim sodelavcem, ki so pripravljali predlog sprememb. Prav tako hvala kolegiju predsednika Državnega zbora RS in predsedniku Državnega zbora dr. Milanu Brglezu za uvrstitev gradiva na 60. izredno sejo ter vsem poslancem, ki so v tako visokem številu glasovali za spremembo zakona.

Kvorum: 76
Za: 74
Proti: Nihče

Državni zbor je na seji 19. 4. 2018 sprejel zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov-1B) v naslednjem besedilu:

http://imss.dz-rs.si/imis/2916b2a9fd64e293bf58.pdf

Prilagamo tudi seznam glasovanja:

Glasovanje o noveli ZDLov-1.doc

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/glasovanje?mandat=VII&seja=60.%20Izredna&uid=C1257A70003EE753C1258274003CC7B6

 

Shrani permalink.

Comments are closed.