Formiranje nove komisije za lovsko – čuvajsko službo

Upravni odbor LZS je dne 14. 2. 2017 potrdil predlog spremembe Pravil Lovske zveze Slovenije, ki je bila potrjena na občnem zboru Lovske zveze Slovenije dne 6. 6. 2017. Ena od sprememb v 35. členu pravil dodaja novo komisijo za lovsko – čuvajsko službo.
Na razpis, ki ga je objavila LZS je prišlo 12. kandidatur (1 kandidata je kandidirala ZLD, 9 kandidatur so poslale LD, 2 kandidata sta se prijavila samostojno).
UO LZS je na svoji 15. redni seji dne 27. 1. 2018 imenoval komisijo za lovske čuvaje v naslednji sestavi: Vedran Prodan, dr. Srečko Felix Krope, Miran Zupančič, Zdenko Založnik, Volk Igor in Barbara Ložar.
Predsednik LZS mag. Lado Bradač je dne 22. 2. 2018 sklical ustanovno sejo nove komisije. Udeležil se jo je sklicatelj – predsednik LZS mag. Lado Bradač, podpredsednik LZS zadolžen za delovanje komisij mag. Aleš Klemenc, vsi izbrani člani komisije ter Gregor Bolčina iz strokovne službe LZS.
Člani komisije so za predsednika komisije izbrali dr. Srečka F. Kropeta, za podpredsednika pa Mirana Zupančiča.
Komisija je zaradi aktualnosti problematike že na ustanovni seji začela z delom in določila kje bo v letu 2018 potekal tečaj za lovske čuvaje in kje dopolnilna izobraževanja za lovske čuvaje.

Shrani permalink.

Comments are closed.