LZS in DRSI: podpis dogovora o sodelovanju na področju zmanjšanja tveganj za trke z divjadjo na glavnih in regionalnih cestah

Ljubljana, 15. 12. 2016 – Predsednik Lovske zveze Slovenije (LZS) mag. Lado Bradač in Direktor Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI) Damir Topolko sta danes ob 11.00 uri v prostorih LZS podpisala dogovor o sodelovanju na področju zmanjšanja tveganj za trke z divjadjo na glavnih in regionalnih cestah.

V zadnjih desetletjih, ne le pri nas, pač pa povsod po svetu, beležimo trend naraščanja števila trkov vozil s prostoživečimi živalmi, zlasti divjadjo in velikimi zvermi. Predvsem zaradi  intenzivnega širjenja cestnega (v manjšem obsegu tudi železniškega) omrežja v naravna okolja, povečanja gostote prometa, vedno večjih hitrosti vožnje in izjemnega nemira v naravnem okolju, kot je npr. objestno izvajanje rekreacije v neprimernem času (sem sodi tudi nočno gobarjenje s svetilkami) in na neprimerne načine (vožnja v naravnem okolju z motornimi vozili in kolesi) ali izpuščanje psov v naravo brez nadzora.

V Sloveniji si upravljavci s cestami in lovci na različne načine prizadevajo, da bi se število povoženih živali zmanjšalo, kar v zadnjih letih tudi uspeva, predvsem pri srnjadi, vrsti, ki je najpogostejša udeleženka trkov. Število povoženih osebkov te vrste se od leta 2010 stalno zmanjšuje, kar je posledica tako odgovornega odnosa upravljavcev z lovišči, tj. realizacije načrtovanega letnega odvzema v primerni sestavi, pa tudi različnih omilitvenih oz. odvračalnih ukrepov, ki jih v sodelovanju z lovci, upravljavci lovišč in LZS, v zadnjih letih izvajajo Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) in DARS d.d. v sodelovanju z raziskovalnimi institucijami – inštitutom ERICo Velenje, Visoko šolo za varstvo okolja in Gozdarskim inštitutom Slovenije.

Kljub vsemu pa je v Sloveniji v povprečju po razpoložljivih podatkih še vedno povoženih med 15 in 20 osebkov srnjadi dnevno. Na splošno je torej problematika trkov vozil z divjadjo še vedno zelo pereča in zahteva intenziviranje skupnih prizadevanj za njeno omilitev. Zato bo Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, kot investitor zagotovilo izvedbo projekta vzpostavitve informacijskega sistema beleženja lokacij povoza divjadi in povezljivosti teh lokacij s podatki o glavnih in regionalnih cestah, ki ga bo lahko za svoje potrebe uporabljala tudi Lovska zveza Slovenije. Slednja bo zagotovila uporabo zbranih podatkov za izvajanje monitoringa in nadaljnjih ukrepov za preprečevanje trkov vozil z divjadjo.

Predsednik LZS mag. Lado Bradač je poudaril, da LZS  z DRSI sodeluje že več kot 14 let, trenutni skupni cilj pa je prepoloviti povoze divjadi z organiziranim pristopom k odpravi oziroma zmanjšanju tega problema. Direktor DRSI Damir Topolko pa je dodal, da so vsi ukrepi, ki izvajajo na cestni in prometni infrastrukturo usmerjeni k temu, da izboljšajo stanje na cestah, pa tudi da izboljšajo varnost v cestenm prometu. Projekt je zastavljen tako, da na eni strani bo omogočil nadgradnjo sistema, izboljšanje zbiranja podatkov oziroma avtomatizacijo, na drugi  pa izvajanje ukrepov za zmanjšanje števila trkov.

Predstavnik inštituta ERICo Velenje, Gozdarskega inštituta Slovenije, dekan Visoke šole za varstvo okolja in predsednik Strokovno-znanstvenega sveta LZS dr. Boštjan Pokorny je sodeloval pri pripravi strokovnih podlag. Predstavil je možnosti uporabe zbranih podatkov in se za sodelovanje zahvalil tudi DRI, Gozdarskemu inštitutu Slovenije ter vsem lovcem, ki so sodelovali na terenu. 

Podpis dogovora o vzpostavitvi informacijskega sistema je zelo pomemben za smotrno izvedbo najbolj primernih omilitvenih ukrepov za zmanjšanje povozov in za izvajanje monitoringa učinkovitosti le-teh.

Shrani permalink.

Comments are closed.