Novinarska konferenca Lovske zveze Slovenije in Ribiške zveze Slovenije

Lovska zveza Slovenije in Ribiška zveza Slovenije bosta na tradicionalni skupni novinarski konferenci, ki bo v torek, 6. decembra 2016, ob 12. uri na ladjici po Ljubljanici, predstavili aktualne teme s svojih področij.

Predsednik Lovske zveze Slovenije mag. Lado Bradač bo na tradicionalni novinarski konferenci predstavil delovanje Lovske zveze Slovenije v iztekajočem se letu in aktualne teme.

Dr. Hubert Potočnik, raziskovalec na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, član Strokovno-znanstvenega sveta in Komisije za upravljanje z divjadjo pri LZS, bo predstavil projekt, katerega namen je pridobiti podatke o pojavnosti šakala v Sloveniji in vzpostavitev rednega monitoringa, saj je pojavnost šakala v Sloveniji vedno pogostejša.

Dr. Boštjan Pokorny, dekan Visoke šole za varstvo okolja, predsednik Strokovno-znanstvenega sveta in član Komisije za upravljanje z divjadjo pri LZS, bo predstavil problematiko povozov divjadi in (velikih) zveri na cestah.

Predsednik Ribiške zveze Slovenije dr. Miroslav Žaberl bo predstavil delovanje RZS v letošnjem letu skupaj z aktualnimi temami.

Skupaj s Petrom Solarjem, predsednikom komisije RZS za pravna vprašanja, bosta predstavila še vedno nerešeno problematiko velikega kormorana, v zvezi s katero je RZS Vladi R Slovenije poslala protestno pismo. Predstavljena bo prav tako nerešena, a za številne ribiške družine pereča problematika dvojne finančne obremenitve – plačevanje koncesije za ribiško upravljanje in plačevanje vodnih povračil za vodna telesa umetnega nastanka, ki niso opredeljena kot komercialni ribniki.

Dr. Miroslav Žaberl in mag. Igor Miličić, sekretar RZS, bosta predstavila še projekt Ujemite naravo!, ki ga RZS izvaja skupaj s Centrom za kartografijo favne in flore. Omenjeni projekt je bil na letošnjem razpisu projektov, ki jih sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor RS, ocenjen z največ točkami, pomeni pa neposredno pomoč športnih ribičev biološki znanosti in splošnem vedenju o sladkovodnih ribah in drugih vodnih in obvodnih organizmih ter njihovih habitatih v Sloveniji.

Lovska zveza Slovenije in Ribiška zveza Slovenije imata skupaj skoraj 33.000 članov, delujeta v javnem interesu in sodita med največje naravovarstvene nevladne organizacije pri nas.

Shrani permalink.

Comments are closed.