Vnovičen pojav ptičje gripe v Evropi

Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin poziva lovce k pozornemu spremljanju morebitnih sprememb v populacijah prostoživečih ptic in da jo o vsaki spremembi nemudoma obvestijo.

Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin obvešča, da se je v Evropi spet pojavila visokopatogena aviarna influenca (HPAI), podtipa H5N8. Najprej je bila bolezen potrjena na Madžarskem pri labodu grbcu, najdenem pri jezeru Fehér-tó

(https://sl.wikipedia.org/wiki/Ne%C5%BEidersko_jezero) v županiji Csongrád (https://sl.wikipedia.org/wiki/Csongr%C3%A1d_%28%C5%BEupanija%29). Čez nekaj dni so madžarske oblasti obvestile Evropsko komisijo še o pojavu HPAI H5N8 na gospodarstvu z več kot 10.000 pitovnimi purani, ki se nahaja v županiji Békés (https://sl.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9k%C3%A9s_%28%C5%BEupanija%29).

Poljska je 7. novembra obvestila Komisijo o potrditvi HPAI H5N8 pri prostoživečih pticah (race, galeb), kjer so v bližini jezera Dąbie, občina Goleniów, (https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Goleni%C3%B3w&action=edit&redlink=1) našli okoli 50 mrtvih ptic.

Preko sistema obveščanja ADNS sta tudi Hrvaška in Nemčija obvestili Komisijo o potrditvi HPAI H5N8 pri prostoživečih pticah. Hrvaška je potrdila bolezen pri dveh labodih v Vukovarsko-sremski županiji, blizu meje s Srbijo in Madžarsko, Nemčija pa pri različnih vrstah vodnih ptic v zveznih deželah Schleswig-Holstein (okraj Plön) in Baden-Würtenberg (Bodensko jezero). HPAI H5N8 na Bodenskem jezeru so potrdile tudi avstrijske oblasti. Tudi Švica je obvestila Komisijo in države članice, da imajo sum pri prostoživečih pticah v bližini meje z Nemčijo in Avstrijo.

Predvidevamo lahko, da gre na podlagi dosedanjih ugotovitev za začetek kroženja virusov aviarne influence, zaskrbljujoče pa je, da gre za pojav visokopatogenege seva. Prav tako je verjetno, da se bo virus pojavil v drugih državah članicah EU.

Zaradi tveganja, ki ga pojavi HPAI v sosednjih državah predstavljajo tudi za Slovenijo, je treba:

–  dosledno in poostreno izvajati biovarnostne ukrepe, saj se s tem zmanjša nevarnost vnosa virusa HPAI na gospodarstvo;

–  izvajati ukrepe za zgodnje odkrivanje in hitro potrditev bolezni, s čimer se lahko omeji širjenje bolezni in posledično zmanjšajo tudi škode, ki bi jih pojav bolezni povzročil; predvsem je treba biti pozoren na zmanjšano porabo krme in vode (za več kot 20 %), padec nesnosti (za več kot 5 %, ki traja že več kot dva dni), povišanje pogina (v enem tednu za več kot 3 %) in kakršne koli klinične znake ali posmrtne spremembe, ki kažejo na aviarno influenco.

Glede na to, da se bolezen trenutno pojavlja predvsem pri prostoživečih pticah, pozivamo lovce, ornitologe in druge, da pozorno spremljajo spremembe (pogini, nenavadno obnašanje) v populacijah prostoživečih ptic v naravi in o vsaki spremembi nemudoma obvestijo UVHVVR.

Na nevarnost pojava oziroma širjenja HPAI H5N8 v državah EU je države članice opozorila tudi Evropska komisija: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/index_en.htm.

 

 

Shrani permalink.

Comments are closed.