“Tabor mladih’ Zveze lovskih družin Novo mesto

Zveza lovskih družin Novo mesto je letos že četrtič organizirala Tabor mladih, ki je potekal od 26. do 28. avgusta 2016 pri lovskem domu Pajkež na območju LD Toplice. Letošnji tabor je bil daleč najuspešnejši od vseh do sedaj organiziranih na območju ZLD.

Tabora se je udeležilo kar 43 otrok, od tega približno pol deklic in pol fantov iz območja cele naše Zveze pa tudi izven. Zanimanje za udeležbo je bilo izredno veliko tako da smo morali nekaterim, ki so želeli prijaviti svoje otroke zadnje dni pred pričetkom, odpovedali udeležbo, zaradi same organizacije in prevelikega števila. Tabor smo organizirali tako, da smo otroke razdelili na štiri starostne skupine katere prvi dve sta vodila izkušeni lovec Franc Pintar ter udeleženec vseh štirih taborov in od aprila naprej novopečeni lovec Žiga Gros, tretjo in četrto skupino pa starejši udeleženki tabora Maruša Henigman in Ula Železnik Gregorčič kot animatorki. Varovanje tabora, sta poleg vseh stalno prisotnih odgovornih oseb, opravljala varnostnika Robert Flander in Peter Lavrič.

Tabor je bil zasnovan projektno, kar pomeni, da so otroci opravili določena dela.. Dopoldanski čas je bil večinoma predviden za predavanja o gozdu, drevesnih in grmovnih vrstah, gobah in plodovih v gozdu, ekologiji, sesalcih in pticah, kakor tudi preživetju v naravi in prvi pomoči pri poškodbah, pikih kač in žuželk, ter nezavesti. Predavatelji so bili Alojz Dragan reševalec, Marjan Grah uni.dipl. ing. gozd., Mag. Darja Gros, Franc Jarc uni.dipl.soc.del, učitelj Tone Perko, Stane Gabrijel lovski mojster, kinologi Žarko Krese, Željko Hohnjec, Peter Lavrič in Gorazd Gregorčič, lokostrelsi trener Bojan Brulc in strelski trener Slavko Kristan. Kuhinjo so obvladovali Igor Hodnik, Uroš Šporar in Miha Pugelj. Po kosilu so skupine delovale ločeno pod vodstvom svojih mentorjev.

Prva skupina Žige Grosa, v kateri so bili najstarejši otroci so izdelali prežo, ki smo jo poklonili lovski družini in zanjo določili skrbnika. Izdelana je tako da služi lot šolski primer varne, funkcionalne in vsem starostnim skupinam lovcev, dostopne preže. Lovci učite se. Na pomoč z motorno žago je priskočil topliški lovec in gozdar Matjaž Henigman. Druga skupina je pod vodstvom Franca Pintarja izkopala kalužo, ki jo je v grobem predhodno izkopal s strojem lovec Ivan Poreber. Kaluža je narejena z nepropustno folijo in zasuta z zemljo iz katere je bilo skrbno izločeno kamenje, da bo divjad imela dovolj blatne kopeli. Približno tri kubične metre vode so lovci pripeljali s cisterno iz potoka Sušica in kalužo takoj napolnili in spravili v funkcijo.

Tretja in četrta skupina sta bili podporni skupini. Tretja skupina je očistila okolico in dvorišče lovskega doma, pospravila žaganje in oblance prvi skupini in popravila bankine dostopne ceste, ki jo je prizadejalo zadnje hujše deževje. Četrta skupina najmlajših je nabrala in pripravila suhljad za taborni ogenj, ki smo ga zakurili zadnji večer. Drv je ostalo lovski družini še najmanj za dva taka ognja. Prvi dan po večerji je odšla polovica otrok opazovat divjad, drugi dan pa druga polovica z lovci Avgustom Bučarjem, Matjažem Henigmanom, Davorjem Kolenacom, Romanom Kumljem, Bojanom Pircem in Francem Pintarjem in upam da nisem koga pozabil. 

Svečani zaključek s kulturnim programom je bil v nedeljo, 28.8.2016 ob 12. uri. Predsednik ZLD Novo mesto Franc Jarc, ki je bil tudi slavnostni govornik, strokovni tajnik Stane Gabrijel vodja tabora, ter starešina LD Toplice Avgust Bučar, so udeležencem tabora podelili pismena potrdila in opravili analizo izobraževanja. Vse prisotne smo pogostili z lovskim golažem in roštiljem ter brezalkoholno pijačo, starši pa so nas posladkali s svojimi specialitetami. Posebna zahvala gre Lovski družini Toplice in njihovemu starešini za gostoljubje, gasilcem Mali Podljuben za postavljen šotor in vsem, še posebno lovcem, ki so bili prisotni in pomagali uresničiti projekt. Prepričani smo, vsaj pohvale in zahvale, ki kar dežujejo kažejo na to, da je naš tabor zelo uspešen in najbrž najuspešnejši. Objave člankov in slik udeležencev v majicah ki so jih prejeli, so v dnevnem časopisju ter TV Vaš kanal, članek pa bo seveda tudi v reviji Lovec. Vso akcijo je snemal dežurni snemalec s kamero in udeleženec vseh štirih taborov Žan Gros, ki bo tudi izdelal DVD za vse prisotne. Če ga vprašate, komaj čaka da bo imel 18 let in postal aktiven lovec.

Želimo si, da naše delo pobliže spoznajo tudi člani komisije LZS za izobraževanje in naši vodilni funkcionarji krovne lovske organizacije. Mogoče bomo v prihodnji brošuri Mladi lovstvo dobili spoštljivo mesto in postali vzorniki za vse ostale. Tabor pri nas je dosegel nivo, ki mu lahko vsi zavidajo. Obrodil je že tudi prve sadove, enega izprašanega lovca ter enega pripravnika, kar nekaj jih pa že komaj čaka, da bodo dovolj stari, da se včlanijo v zeleno bratovščino.

Stane Gabrijel, ZLD Novo mesto

 
Shrani permalink.

Comments are closed.