Prvi primer kroničnega hiranja jelenjadi v Evropi in prepoved uvoza urina jelenjadi kot lovske vabe

Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je na spletni strani objavila obvestilo o prvem primeru bolezni kroničnega hiranja jelenjadi (CWD) v Evropi, ki so ga marca letos na Norveškem odkrili pri samici divjega severnega jelena, maja pa so zabeležili še dva primera pri divjem severnoameriškem losu.

LINK: Prvi primer kroničnega hiranja jelenjadi v Evropi

 

Ker predstavlja uvažanje urina tveganje za vnos in širjenje CWD po Evropi, je Evropska komisija na Evropsko zvezo združenj za lov in ohranitev (FACE) naslovila pismo, v katerem lovce opozarja, da je uvod (nepredelanega) urina prepovedan oziroma mora biti taka pošiljka uvožena preko mejne veterinarske postaje, kjer se opravi veterinarski pregled ob uvozu. Zato Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin prosi lovce, da to informacijo dosledno upoštevajo in tako preprečijo možnost vnosa bolezni CWD v populacijo jelenjadi.

LINK: Prepoved uvoza urina jelenjadi kot lovske vabe

Shrani permalink.

Comments are closed.