»MALE ZELENE CELICE« – SINOMIM ZA TRADICIONALNO SREČANJE DIJAKOV

Male zelene celice predstavljajo sinonim za vsakoletno srečanje in zabavno tekmovanje dijakov v poznavanju naravoslovja in lovstva. Udeležijo se ga predstavniki tistih dijakov, ki med šolskim letom na svoji šoli vestno obiskujejo lovski krožek, oziroma interesno dejavnost naravoslovje in lovstvo. V sodelovanju s Srednjo šolo za gozdarstvo in lesarstvo v Postojni, predvsem pa ob izdatni strokovni in tehnični pomoči njihovega profesorja Gregorja Češarka je Komisija mladi in lovstvo pri LZS 11. maja v Postojni organizirala že tretje tovrstno srečanje.

Dijakom SGLŠ Postojna ( Andraž BRANK, Žan ČAMERNIK, Viljem JANKOVEC, Blaž JURJAVČIČ in Rok KOZJEK MENCINGER z mentorjem Gregorjem ČEŠARKOM) in Biotehniškega centra Naklo ( Jan BURNIK, Žan DOLENC, Jošt DROL, Klemen KOŽUH in Domen MALI z mentorjem Mirom DOVŽANOM) so se letos prvič pridružili tudi bodoči gozdarski tehniki iz Lesarske šole Maribor ( Rok BERA, Domen HARIH, Miha LEŠNIK, Gašper TURNER in Žan VALNER z mentorico Matejo KIŠEK).

Tako se je troje petčlanskih ekip pomerilo v poznavanju organiziranosti lovstva in lovske zakonodaje, načrtovanju trajnostne rabe divjadi, ornitologije, lovskega orožja in biologije velikih in malih zveri. Za sproščeno vzdušje med tekmovanjem je s svojim načinom vodenja poskrbel profesor Češarek, kateremu je pri ocenjevanju pomagala tričlanska komisija izkušenih lovcev iz vrst spremljevalcev. Delo pri ocenjevanju so jim olajšali kar dijaki sami, saj so z jasnimi in večinoma pravilnimi odgovori izkazali svojo podkovanost v poznavanju obravnavane tematike. Navzoči smo bili enotnega mnenja, da je znanje, ki smo ga imeli priliko slišati iz ust dijakov najmanj enakovredno znanju, ki ga na izpitih izkazujejo lovski pripravniki. Posebnost tokratnega srečanja je bila izjemna izenačenost ekip, saj so se ob končnem rezultatu vse tri razvrstile znotraj zgolj ene same točke in to navkljub streljanju z zračno puško, ki je na srečanju predstavljalo piko na i. Tako je na podlagi izkazanega znanja in kančka sreče svojevrsten prehodni pokal v obliki lovske palice in srnjakovega roga odnesla ekipa dijakov Biotehniškega centra Naklo, sledila jim je ekipa Lesarske šole iz Maribora, tretje mesto pa je pripadlo gostiteljem – dijakom SGLŠ Postojna.

Da srečanje ni zgolj tekmovalnega značaja, organizatorji vsako leto poskrbimo za dodatno izobraževanje navzočih s podrobno predstavitvijo ene izmed učnih vsebin s področja lovstva. Ob prvem srečanju je bila to lovska kultura, v lanskem letu lovska kinologija, tokrat pa so dijaki lahko spoznali pomen in način načrtovanja trajnostne rabe divjadi. Vabilu na srečanje se je prijazno odzval Peter KRMA, vodja odseka za gozdne živali in lovstvo pri Območni enoti ZGS Postojna. V svojem kratkem in nazornem predavanju je predstavil postopek priprave lovsko gospodarskih načrtov in ob tem poudaril, da mora pri svojem delu poleg upoštevanja standardnih kazalnikov številčnosti divjadi v okolju, usklajevati zahteve in želje tako lovcev, kakor tudi kmetov, gozdarjev, naravovarstvenikov … Dijaki, ki so se z vprašanji dotaknili tudi problematike sobivanja z velikimi zvermi in ob tem nanje dobili odgovore tako rekoč iz prve roke.

Novost letošnjega srečanja pa je bila kratka predstavitev fotografij z naravoslovno lovsko tematiko, ki so jih posneli dijaki med šolskim letom. Komisija mladi in lovstvo je namreč ob koncu lanskega leta razpisala interni natečaj za najbolj izvirno fotografijo iz naravnega okolja, katerega osnovni namen je spodbujanje čuta za opazovanje narave. Odzvalo se je osem dijakov in prispevalo 20 fotografij. Kot najbolj doživeto, je komisija v sestavi dijakov in njihovih spremljevalcev iz Maribora, ki sicer na razpisu niso sodelovali, izbrala fotografijio polha z naslovom »daj mi lešnik«, posnel pa jo je dijak SGLŠ Postojna Rok KOZJEK MENCINGER.

Ob zaključku srečanja se nam je pridružil podpredsednik Lovske zveze Slovenije mag. Aleš KLEMENC in s priložnostnim nagovorom pohvalil prizadevanja dijakov in njihovih mentorjev ter s spodbudnimi besedami obljubil nadaljnjo vsestransko podporo naše krovne lovske organizacije pri osveščanju mladih z naravoslovno lovskimi vsebinami. Ob tej priliki je dijakom in mentorjem podelil tudi priznanja in praktične nagrade, s čimer smo srečanje v vsesplošno zadovoljstvo vseh sodelujočih pripeljali do konca. Razšli smo se s trdno obljubo, da se prihodnje leto spet – srečamo!

Marko MALI,
predsednik Komisije mladi in lovstvo pri LZS

Dijaki in mentorji – udeleženci » 3. malih zelenih celic«

Skromna predstavitev fotografij in …

… med njimi najbolj izvirna z naslovom »daj mi lešnik«, avtor Rok Kozjek Mencinger 

Shrani permalink.

Comments are closed.